Nápověda
Jak používat portál KOP?

Chystáte se do nemocnice nebo léčebny?
Čeká vás vyšetření nebo chirurgický výkon?

Podívejte se, kde byli pacienti před vámi spokojeni a kde ne. Porovnejte si kvalitu zdravotních služeb v jednotlivých nemocnicích a jejich specializovaných oborech. Nechoďte do nemocnice jen proto, že ji máte nejblíže. Vyberte si nemocnici a oddělení, na kterém byli pacienti spokojeni. Za své zdraví si odpovídáme sami! V sekci Hodnocení můžete srovnávat klíčové indikátory kvality v různých nemocnicích a jejich klinikách a odděleních, které hodnotily tisíce pacientů před vámi. Více

Nepřehlédněte

18. 10. 2018 - Primář porodnice Oblastní nemocnice Kladno MUDr. Petr Ullrych dnes převzal Certifikát za šetrnou medikaci při vedení porodů. Slavnostního setkání se zaměstanci porodnice k této přípežitosti se zůčastnil ředitel nemocnice MUDr. Petr Polouček, hlavní sestra Mgr. Lenka Dohnalová a vrchní sestra gyn-por. Mgr. Kateřina Jeništová. Porodnice již spolupracuje na projektu pátým rokem a stále se drží na špici, zejména v oblasti sledovaných výkonů.


4.10. 2018 - První letošní certifikát SPOKOJENÝ PACIENT získala Nemocnice Na Pleši a to hned ve všech čtyřech hodnocených kategoriích: 1) zdravotnické lůžkové zařízení, 2) lékaři lůžkových zařízení, 3) sestry lůžkových zařízení a 4) rehabilitační pracovníci. Blahopřejeme!


10. 9. 2018 - Rozbíhají se podzimní vlny projektu KOP v Bílé Vodě, ve Fakultní nemocnici Plzeň, v Psychiatrických nemocnicích Bohnice, Jihlava, Marianny Oranžské, v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Připravují se nemocnice Středočeského kraje, Nemocnice Znojmo, Homolka, nemocnice Libereckého kraje a další.


30. 6. 2018 - Dnes obdržely všechny porodnice zapojené do projektu Přirozený Porod v Porodnici vyhodnocení certifikačních kritérií za rok 2017. Nejvyšší certifikát SPOKOJENÁ RODIČKA získala porodnice Jihlava. Dílčí certifikáty za šetrnou medikaci při vedení porodů získaly porodnice Kladno a Jihlava a certifikát za vstřícný přístup k rodičkám porodnice Písek a Jihlava. Ocenění za vzornou spolupráci na projektu náleží porodnicím: Krnov, Prachatice, Frýdek-Místek, Písek a Jihlava.


13. 6. 2018 - Psychiatrická nemocnice Bohnice obhájila certifikát SPOKOJENÝ PACIENT v kategorii lékaři lůžkových zařízení. Na primářském semináři jej dnes převzal MUDr. Marek Páv, Ph.D. MBA, náměstek ředitele pro lékařskou péči.


10. 5. 2018 - Výborných výsledků v kvalitě poskytovaných zdravotních služeb dlouhodobě dosahuje Psychiatrická nemocnice Jihlava. Nemocnice vykazuje dlouhodobý růstový trend jak na otevřených tak i na uzavřených odděleních. Certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech hodnocených kategoriích převzali zástupci vedení nemocnice - paní ředitelka MUDr. Zdeňka Drlíková, za léčebnou péči paní MUDr. Dagmar Dvořáková a hlavní sestra paní Jana Flašková.


7. 5. 2018 - Výrazné meziroční zlepšení spokojenosti pacientů a jeden z nejlepších výsledků v historii projektu vůbec letos dosáhl Masarykův onkologický ústav v Brně. Spokojenost na úrovni 87,3 % je opravdu výjimečná. Ústav si drží nejvyšší rating kvality "A+".


31. 3. 2018 - Nejlépe hodnocené porodnice za poslední čtvrtletí roku 2017 byly v kategorii "vstřícný přístup k rodičkám" porodnice Písek, Jihlava, Frýdek-Místek a Krnov a v kategorii "šetrná medikace při vedení porodů" porodnice Jihlava, Kladno, Písek a Frýdek-Místek


27. 3. 2018 - Dnes se uskutečnila na poradě primářů a vrchních sester v Oblastní nemocnici Příbram prezntace výsledků projektu KOP 2017. Nemocnice měla nejlepší výsledky ze všech nemocnic zřizovaných Středočeským krajem a jako jediná se ve srovnání s výsledky projektu po 10 letech dokázala zlepšit. Ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada převzal certifikát SPOKOJENÝ PACIENT z rukou řešitele projektu RNDr. Tomáše Raitera. 


16. 3. 2018 - Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě zastavila pokles svých výsledků z posledních let  a udržela rating kvality na úrovni "A-"


13. 3. 2018 - Započaly terénní práce na sběru dotazníků letošního projektu KOP v Nemocnici Na Pleši. Závěrečné zprávy z projektů KOP v lůžkové i ambulantní péči za rok 2017 obdržela Fakultní nemocnice Ostrava. Prezentace výsledků proběhne po dohodě s vedením nemocnice.


12. 3. 2018 - V prosinci loňského roku se poprvé do projektu zaměřeného na zaměstnance Kvalita Pracovního Života zapojila Oblastní nemocnice Příbram. Vedení nemocnice má již výsledky výzkumu k dispozici.


9. 3. 2018 - Rehabilitační ústav Kladruby dosáhl v letošním šetření na vůbec nejlepší výsledek v desetileté historii projektu KOP v tomto zařízení. Celkový výsledek 88,4 % spokojených pacientů patří k absolutní špičce v ČR s nejvyšším ratingem kvality "A+". Certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT ve všech hodnocených kategoriích převzali zástupci vedení ústavu - ředitel Ing. Josef Hendrych, Mgr. Eva Talpová, MBA, prim. MUDr. Marie Kulakovská a Mgr. Jakub Pětioký, DiS. 


1. 3. 2018 - Ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. převzal na tiskové konfrenci k výsledkům projektu KOP certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT ve všech hodnocených kategoriích. Nemocnice patří mezi nejlépe hodnocená zdravotnická zařízení v zemi.  


9. 2. 2018 - Nemocnice Na Homolce dosáhla nejlepšího výsledku spokojenosti pacientů za celou historii svých šetření a udržela si rating kvality "A+".


3. 2. 2018 - Krajská nemocnice Liberec si vybrala svoji daň za časté změny ve vedení a výpadek projektu v předchozím roce a zůstala jen sedm desetinek pod nárokem na zisk certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT. Rating kvality zdravotních služeb nemocnice je stále vysoký a dosahuje hodnoty "A". 


1. 2. 2018 - Nemocnice Znojmo si udržela nejvyšší rating kvality "A+" a obhájila nárok na zisk certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT v kategorii lůžková zdravotnická zařízení.


31. 1. 2018 - Krajský úřad Středočeského kraje obdržel výsledky projektu KOP ve všech svých nemocnicích. Vysledky jsou zajímavé mj. také tím, že umožňují porovnání kvality zdravotních služeb v nemocnicích Středočeského kraje po deseti letech.


5. 1. 2018 - Meziroční nárůst spokojenosti pacientů zaznamenala Psychiatrická léčebna Petrohrad. Souběřžně s projektem Kvalita Očima Pacientů probíhal i projekt Kvalita Pracovního Života, který se zaměřuje na zaměstnance a jejich postoje ke komunikaci a pracovnímu prostředí ve zdravotnickém zařízení.


22. 12. 2017 - Krásné prožití Vánočních svátků a samé spokojené pacienty a rodičky v roce 2018 přeje všem spolupracovníkům v nemocnicích, ústavech a léčebnách tým projektů Kvalita Očima Pacientů, Kvalita Pracovního Života a Přirozený Porod v Porodnici


15. 12. 2017 - Zpracovávají se data dalších nemocnic, jejichž výsledky budou k dispozici začátkem příštího roku: FN Ostrava, KN Liberec, FN Plzeň, RÚ Kladruby, PN Bílá Voda, PN Bohnice, PL Petrohrad...


14. 12. 2017 - Dnes byly na strategické konferenci ÚVN-VoFN Praha prezentovány výsledky posledního výzkumu projektu Kvalita Očima Pacientů. Ředitel nemocnice doc. MUDr. Miroslav Zavoral Ph. D., náměstkyně Mgr. Lenka Gutová, MBA a náměstek LPP MUDr. Ivan Jeřábek převzali certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT v kategoriích zdravotnické zařízení, lékaři a sestry.


12. 12. 2017 - FN Vinohrady, která se vrátila do projektu KOP po šesti letech, si podržela rating "A-" v celkovém hodnocení kvality poskytovaných služeb. 


1. 12. 2017 - Sběr podkladů pro zpracování dat projektu KOP dokončily všechny nemocnice zřizované Středočeským krajem - Benešov, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav, Příbram. Výsledky budou k dispozici v lednu 2018.


28. 11. 2017 - Nemocnice Znojmo úspěšně dokončila terénní fázi sběru podkladů projektu KOP.


26. 11. 2017 - I v letošním ročníku projektu KOP potvrdila Ústřední vojenská nemocnice - VoFN Praha výbornou kvalitu zdravotních služeb a získala certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech hodnocených kategoriích: zdravotnické zařízení, lékaři a sestry.


25. 11. 2017 - Masarykův onkologický ústav dokončil již třetí výzkumnou vlnu projektu KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA. Již od roku 2015 se ústav pravidelně věnuje monitoringu sociálního prostředí a zlepšování pracovních podmínek pro své zaměstnance.


24. 11. 2017 - Sběr dat projektu KOP bude v nejbližších dnech dokončen v řadě zdravotnických zařízení. Např. ve FN Ostrava, v Nemocnici Znojmo, v Rehabilitačním ústavu Kladruby, v Psychiatrické nemocnici Bohnice, v Psychiatrické nemocnici Jihlava, v Nemocnici na Homolce a dalších.


21. 11. 2017 - Mezi nejlepší porodnice ve ČR patří podle projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI dlouhodbě porodnice v Krnově. Stejně jako před rokem i letos porodnice získala všechna ocenění projektu PPP. Nejvyšší certifikát "SPOKOJENÁ RODIČKA" za komplexní podporu přirozených porodů v porodnici převzali za účasti vedení nemocnice primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Lumír Studený, jeho zástupce MUDr. Jozef Pitoňák, Ph.D., MBA a vrchní sestra Bc. Lenka Petřeková


14. 11 2017 - Za účasti ředitele Oblastní nemocnice Kladno MUDr. Petra Poloučka, MBA předal řešitel projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI RNDr. Tomáš Raiter Certifikát za šetrnou medikaci při vedení porodů primáři gynekologického oddělení kladenské nemocnice MUDr. Petru Ullrychovi. Porodnice získala certifikát již podruhé.


13. 11. 2017 - Všech pět nemocnic Středočeského kraje se zdárně vypořádalo se sběrem dotazníků v projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Středočeského kraje.


9. 11. 2017 - Úspěšně byl dokončen sběr dat projektu KOP v Ústřední vojenské nemocnici.


6. 11. 2017 - "CERTIFIKÁT ZA VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP K RODIČKÁM" projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI převzal primář pordnice Nemocnice Písek MUDr. MIchal Turek, MBA. Ocenění za vzornou spolupráci na projektu předal řešitel RNDr. Tomáš Raiter vrchní sestře Mgr. Simoně Bulkové. Ředitel nemocnice MUDr. Jiří Holan, MBA ocenil při slavnostním setkání se zástupci porodnice práci celého týmu.


27. 10. 2017 - Sběr dotazníků KOP zdárně dokončila Fakultní nemocnice Plzeň. Sotva zde skončilo šetření spokojenosti pacientů, zahájila nemocnice přípravy na sběr dat projektu KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA, zaměřeného na zaměstnance nemocnice.


16. 10. 2017 - Začal sběr dat projektu KOP v nemocnicích Středočeského kraje (Benešov, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav a Příbram).


20. 9. 2017 - K projektu KOP se vracejí zdravotnická zařízení, která mají znovu zájem o spolehlivé měření kvality prostřednictvím zkušenosti pacientů: např. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice Na Homolce a další


27. 6. 2017 - V porodnici jihlavské nemocnice byly dnes za přítomnosti ředitele nemocnice MUDr. Lukáše Veleva, MHA a primáře porodnice Prof. MUDr. Aleše Roztočila, CSc.  slavnostně předány certifikáty SPOKOJENÁ RODIČKA. Porodnice uspěla i v dalších kategoriích projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI - Šetrná medikace při vedení porodů a Vstřícný přístup k rodičkám.


13. 6. 2017 - Všechny porodnice zapojené do projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI obdržely vyhodnocení certifikačních kriterií. Podínky pro zisk nejvyššího certifikátu "SPOKOJENÁ RODIČKA" splnily porodnice v Jihlavě, Krnově a Rumburku.


1. 2. 2017 - Ve středu 22. února 2017 v 15:00  se bude konat v budově NHÚ AV ČR diskusní setkání iniciativy "Zdravotnictví 2.0" na téma "Jak mají být řízeny nemocnice?". S úvodními příspěvky vystoupí prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D. poradce ministra zdravotnictví, MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH místopředseda představenstva AGEL, a.s. a Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s.


 

22. 12. 2016 - Dnes byly zveřejněny výsledky projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI za poslední uplynulé čtvrtletí.  Nejlépe hodnocené porodnice v kategorii sledovaných výkonů: Jihlava, Příbram, Rumburk, Krnov, Prachatice. Nejlépe hodnocené porodnice v kategorii spokojenost rodiček: Rumburk, Písek, Krnov, Jihlava, Kladno.


27. 11. 2016 -  Úspěšně dokončen sběr dat výzkumu KOP v Nemocnici Znojmo.


30. 10. 2016 - Ve Fakultní nemocnici Plzeň byl úspěšně dokončen sběr dat podzimní vlny projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ.


18. 10. 2016 - V přítomnosti ředitele nemocnice MUDr. Stanislava Holobrady, lékařského náměstka MUDr. Petra Poloučka a hlavní sestry Mgr. Ivany Králíčkové se dnes konala tisková konference, kde byly prezentovány výsledky posledního výzkumu KVALITA OČIMA PACIENTŮ. Nemocnice získala nejvyšší ratingové hodnocení A+ a certifikát SPOKOJENÝ PACIENT v kategorii lůžkové zdravotnické zařízení.


27. 9. 2016 - Dnes byly zveřejněny výsledky projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI za poslední uplynulé čtvrtletí.  Nejlépe hodnocené porodnice v kategorii sledovaných výkonů: Jihlava, Krnov, Prachatice, Litoměřice a Příbram. Nejlépe hodnocené porodnice v kategorii spokojenost rodiček: Rumburk, Příbram, Krnov a Písek.


26. 9. 2016 - Zahájen sběr dat projektu KOP v Psychiatrické nemocnici Jihlava.


23. 9. 2016 - Tisková konference pro novináře a předání certifikátů PPP do rukou ředitele nemocnice v Krnově MUDr. Ladislava Václavce, MBA a zástupců porodnice prim. MUDr. Lumíra Studeného a vrchní sestry Lenky Petřekové. Porodnice SSZ Krnov se stala nejúspěšnější porodnicí v pilotním projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI, když získala všechny tři hlavní certifikáty: "Za šetrnou medikaci při vedení porodů", "Za vstřícný přístup k rodičkám" a nejvyšší "CERTIFIKÁT SPOKOJENÁ RODIČKA". 


14. 9. 2016 - Na semínáři v Psychiatrické nemocnici Bohnice byly prezentovány výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ v časové řadě od roku 2008. Nemocnice se dlouhodobě zlepšuje a dosahuje vyšší spokojenosti pacientů.


1. 9. 2016 -  Rozbíhají se podzímní vlny sběru dat projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA. Dnes zahajuje sběr Rehabilitační ústav Kladruby a Psychiatrická léčebna Petrohrad.


28. 6. 2016 - Slavnostní předání certifikátů porodnicím ohodnocených v rámci projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI se dnes konalo v porodnicích v Jihlavě, Písku a Příbrami.


24. 6. 2016 - Dnes byly předány certifikáty a ocenění porodnicím v Rumburku, Teplicích a Litoměřicíh. Z rukou řešitelů projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI převzali ocenění zástupci porodnic a vedení nemocnic. V teplické nemocnici se při této příležitosti konala tisková konference.


17. 6. 2016 - Porodnici kladenské nemocnice byly dnes slavnostně předány certifikáty SPOKOJENÁ RODIČKA prokjektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI. Za účasti novinářů ocenění převzali vrchní sestra a primář gynekologicko-porodnického oddělení Bc. Milena Hajnová a MUDr. Petr Ulrych a za nemocnici ředitel MUDr. Vladimír Lemon.


2. 6. 2016 - Sběr dotazníků projektu KOP dnes úspěšně dokončila Oblastní nemocnice Příbram.


30. 5. 2016 - Dnes zveřejnil řešitel projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI výsledky dvouletého pilotního projektu. Nejvyšší certifikát SPOKOJENÁ RODIČKA získaly porodnice  KLADNO, KRNOV a RUMBURK.


25. 5. 2016 - Výsledky dvouletého pilotního výzkumu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI byly dnes prezentovány v kinosále Ústavu pro matku a dítě zástupcům České gynekologické a porodnické společnosti. Projekt podpořila Kancelář WHO v České republice. Výsledky prezentovali ředitelka Kanceláře WHO MUDr. Alena Šteflová, Ph.D. a řešitel projektu RNDr. Tomáš Raiter. Předseda ČGPS MUDr. Jaroslav Feyereisl CSc. projevil zájem o podrobnější informace a přislíbil projednat spolupraci na projektu ve vědecké společnosti.


20. 5. 2016 - Stejně jako v předchozích letech se první nemocnicí, která letos získala certifikát SPOKOJENÝ PACIENT stala Nemocnice Na Pleši.  Nemocnice splnila podmínky pro udělení certifikátu ve všech čtyřech hodnocených kategoriích - lůžkové zdrav. zařízení, lékaři, sestry a rehabilitační pracovníci.


29. 4. 2016 - Dnes byly zveřejněny výsledky projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI za poslední uplynulé čtvrtletí.  Nejlépe hodnocené porodnice v kategorii sledovaných výkonů: Jihlava, Krajská zdravotní -Teplice, Rumburk, Krnov, Kladno. Nejlépe hodnocené porodnice v kategorii spokojenost rodiček: Rumburk, Písek, Jihlava a Krnov. 


21. 4. 2016 - Ředitelka Psachiatrické nemocnice Jihlava MUDr. Zdeňka Drlíková a hlavní sestra paní Jana Flašková převzaly certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT v kategoriích "lůžkové zdravotnické zařízení" a "sestry lůžkových zařízení" u příležitosti odborné konference konané v psychiatrické nemocnici.  


3. 2. 2016 - Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Rehabilitačního ústavu Kladruby Mgr. Eva Talpová převzala při dnešním semináři pro zaměstnace certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT. Ústav uspěl ve všech čtyřech hodnocených kategoriích - zařízení, lékaři, seststry a rehabilitační pracovníci.


1. 2. 2016 -  Tisková konference pro novináře a seminář pro vedoucí pracovníky Krajské nemocnice Liberec nad výsledky posledního výzkumu KOP se dnes uskutečnil v liberecké nemocnici. Již třetí rok po sobě nemocnice obhájila nejvyšší rating kvality "A+" a splnila metodická i výkonnostní  kritéria pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT.


25. 1. 2016 - FN Plzeň již podruhé po sobě zvýšila historicky nejvyšší hodnocení spokojenosti pacientů a potvrdila nejvyšší rating kvality "A+". Certifikát převzal na tiskové konferenci z rukou řešitele projektu KOP ředitel nemocnice MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. Nemocnice patří dlouhodobě k nejlépe hodnoceným zdravotnickým zařízením v ČR.


8. 4. 2015 - Na setkání s vedením a primariáty Psychiatrické nemocnice Jihlava byly prezntovány výsledky projektů KVALITA OČIMA PACIENTŮKVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA. Cerifikát SPOKOJENÝ PACIENT předal paní ředitelce MUDr. Zdeňce Drlíkové řešitel projektu RNDr. Tomáš Raiter.


30. 3. 2015 - Dnes byly zveřejněny výsledky projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI za poslední uplynulé čtvrtletí.  Nejlépe hodnocené porodnice v kategorii sledovaných výkonů:  Krajská zdravotní -Teplice, Jihlava, Krajská zdravotní-Most, Kladno, Rumburk.  Nejlépe hodnocené porodnice v kategorii spokojenost rodiček: Krnov, Písek, Jihlava a Kladno.


25. 3. 2015 - Prvním zdravotnickým zařízením, které letos zahájilo sběr dat v projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ je Nemocnice Na Pleši. V loňském roce se svým výsledkem zařadila na třetí příčku historické tabulky nejlepších výsledků spokojenosti pacientů.


5. 3. 2015 - Dnes se uskutečnila za přítomnosti ředitele Rehabilitačního ústavu Kladruby pana Ing. Josefa Hendrycha, MBA a náměstkyně pro ošetřvatelskou péči paní Mgr. Evy Talpové prezentace výsledků výzkumu KOP pro zaměstnance rehabilitačního ústavu. RÚ Kladruby obhájil nejvyšší rating kvality zdravotních služeb "A+" a splnil podmínky certifikace SPOKOJENÝ PACIENT ve všech čtyřech hodnocených kategoriích. 


13. 1. 2015 - Loňský rok byl úspěšný pro obě fakultní nemocnice, které se účastní projektu KOP nejdéle. Jak FN Ostrava, tak i FN Plzeň dosáhly v loňském roce svých historicky nejvyšších hodnocení spokojenosti pacientů. Obě nemocnice se dlouhodobě pohybují na špici kvality zdravotních služeb v ČR, což potvrdily obhájením ratingu "A+" a certifikátem SPOKOJENÝ PACIENT ve všech hodnocených kategoriích.


10. 12. 2014 - Mezi pravidelné účastníky projektu KOP, navíc s jedním z nejvyšších počtů realizovaných šetření (letos již 10. vlna výzkumu) patří Oblastní nemocnice Příbram.  Úspěšně zvládla sběr dotazníků i v letošním roce a prezentace výsledků pro vedoucí pracovníky jednotlivých odborných pracovišť nemocnice je plánována na začátek příštího roku. 


Certifikát SPOKOJENÝ PACIENT pro ÚVN

ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice získala certifikát SPOKOJENÝ PACIENT v kategoriích "Lůžkové zdravotnické zařízení" a "Sestry lůžkových zařízení". Náměstkyně ředitele paní Mgr. Lenka Gutová přebírá certifikát z rukou řešitele projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Tomáše Raitera.

KVALITA PRACOVNÍHO ŹIVOTA - šetření spokojenosti zaměstnanců

Ve spolupráci se společností PROTEQ, která se zaměřuje na výzkumy v oblasti spokojenosti pracovníků ve zdravotnictví, nabízíme zdravotnickým zařízením také měření KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA. 

V posledních třech letech (2015-17) byly svými zaměstnanci velmi dobře hodnocena tato zdravotická zařízení: Fakultní nemocnice Plzeň, Masarykův onkologický ústav, Psychiatrická nemocnice Jihlava, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Rehabilitační ústav Kladruby, Psychiatrická léčebna Petrohrad, ON Příbram,... Právě připravujeme šetření KVALITY PRACOVNÍHO ŽIVOTA v Oblastní nemocnici Příbram a v Psychiatrické nemocnici Jihlava.  

Historicky nejvyšší hodnocení kvality pracovního života dosáhl v roce 2016 Rehabilitační ústav Kladruby. Hodnota spokojenosti jeho zaměstnanců činila 74,8 %. Dlouhodobý průměr za všechna zařízení se pohybuje kolem 66-67 %.

Sledování a vyhodnocování spokojenosti zaměstnanců s pracovními podmínkami se stalo součástí prováděcí vyhlášky č. 102 k Zákonu 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Hlavní indikátory kvality v oblasti spokojenosti zaměstnanců jsou: 


KVALITA OČIMA PACIENTŮ ambulantní péče

Dalším projektem, který využívá zkušeností pacientů při hodnocení kvality zdravotní péče, je projekt Kvalita očima pacientů v ambulantní péči. Filozofie šetření je velmi podobná, jen je design šetření a hodnocení přizpůsoben odlišnému charakteru ambulantní péče.

Fakultní nemocnice Ostrava prošla měřením spokojenosti ambulantních pacientů v roce 2015 již poosmé. V roce 2016 došlo ve FN Ostrava k některým metodickým změnám a zjednodušení.

Projekt prošel v roce 2010 oponentním řízením na MZ ČR vyšel ve Věstníku MZ jako doporučený standard. Hlavní indikátroy (dimenze) kvality jsou následující:
 

  

Graf měsíce

Dynamika souhrnné spokojenosti ve Fakultní nemocnici Plzeň.  Graf ukazuje výsledky více než desetileté systematické práce s projektem KVALITA OČIMA PACIENTŮ za období 2006 až 2016.

Podmínky certifikace SPOKOJENÝ PACIENT splnila v roce 2017 tato zařízení

  V kategorii lůžková zdravotnická zařízení: 

Nemocnice:

Fakultní nemocnice Plzeň
Ústřední vojenská nemocnice-VoFN Praha
Nemocnice Na Pleši
Nemocnice Znojmo
Oblastní nemocnice Příbram

Psychiatrické léčebny:

Psychiatrická nemocnice Jihlava

Rehabilitační ústavy:

Rehabilitační ústav Kladruby
Nemocnice Na Pleši

 

V kategorii lékaři: 

Fakultní nemocnice Plzeň
Ústřední vojenská nemocnice-VoFN Praha


Psychiatrická nemocnice Bohnice
Psychiatrická nemocnice Jihlava

Rehabilitační ústav Kladruby

V kategorii sestry:


Fakultní nemocnice Plzeň 
Ústřední vojenská nemocnice-VoFN Praha
Nemocnice Na Pleši
Oblastní nemocnice Příbram


Psychiatrická nemocnice Jihlava

Rehabilitační ústav Kladruby

 

V kategorii rehabilitační pracovníci: 

Nemocnice Na Pleši
Rehabilitační ústav Kladruby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garant projektu: RNDr. Tomaš Raiter
Partner projektu:
Copyright © 2010 Tomáš Raiter