Nápověda
Jak používat portál KOP?

Chystáte se do nemocnice nebo léčebny?
Čeká vás vyšetření nebo chirurgický výkon?

Podívejte se, kde byli pacienti před vámi spokojeni a kde ne. Porovnejte si kvalitu zdravotních služeb v jednotlivých nemocnicích a jejich specializovaných oborech. Nechoďte do nemocnice jen proto, že ji máte nejblíže. Vyberte si nemocnici a oddělení, na kterém byli pacienti spokojeni. Za své zdraví si odpovídáme sami! V sekci Hodnocení můžete srovnávat klíčové indikátory kvality v různých nemocnicích a jejich klinikách a odděleních, které hodnotily tisíce pacientů před vámi. Více

ankara dershaneler

Nepřehlédněte


30. 6. 2023 - Projekt Přirozený Porod v Porodnici už zná výsledky certifikace za rok 2022. Účastníci projektu obdrží výsledky dnes.


21. 6. 2023 - V minulém týdnu byl ukončen sběr dotazníků ve všech pěti nemocnicích Pardubického kraje. Probíhají zde současně oba projekty Kvalita Očima Pacientů i Kvalita Pracovního Života. Více než  6 000 dotazníků se nyní zpracovává do elektronické podoby a v následujících týdnech budou vyhodnoceny výsledky spokojenosti pacientů i kvality pracovního života zaměstnanců společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 


19. 6. 2023 - Takřka 400 zaměstnanců se zapojilo do projektu Kvalita Pracovního Života v Psychiatrické nemocnici v Jihlavě. Návratnost dotazníků byla jako vždy výborná - 75 %. 


25. 5. 2023 - Jako každoročně se do projektu KOP zapojila Nemocnice Na Pleši. Sběr dotazníků byla zahájen a potvá 5-6 týdnů.


2. 2. 2023 - Závěrečnou zprávou byl ukončen projekt Kvalita Pracovního Života ve FN Plzeň. Rekordních 3500 zaměstnanců se zapojilo do hodnocení osmi dimenzí KPŽ na celkem 67 pracovištích nemocnice. Bylo to první šetření ve FN Plzeň po náročném "covidovém" období. Nemocnice se kvalitě pracovního života věnuje dlouhodobě, již od roku 2007, a do krizového období pandemie vstupovala       s historicky nejvyšší hodnotou indexu KPŽ. I to jí zřejmě pomohlo udržet velmi vysoké hodnocení a projít složitým obdobím bez výrazné újmy na svém personálu. FN Plzeň dosáhla druhého nejvyššího hodnocení kvality pracovního života v patnáctileté histori jejího měření. 


1. 1. 2023 - Krásný a úspěšný rok 2023 všem příznivcům a zastáncům kvalitního zdravotnictví. Věříme, že letošní rok bude již zcela bez nežádoucích vlivů covidových opatření a projekt Kvalita Očima Pacientů poskytne své služby i všem těm, kteří si to v posledních dvou letech z důvodů pandemických komplikací nemohli dovolit.


8. 11. 2022 - Vysoká spokojenost pacientů a její další zlepšení je charakteristická pro nejnovější výsledky projektu KVALITA OČIMA PCIENTŮ v Nemocnici Na Pleši. Rating "A+" a certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT ve všech čtyřech hodnocených kategoriích. 


10. 8. 2022 - Tradičně výborné hodnocení spokojenosti pacientů potvrdil ve svých výsledcích Masarykův onkologický ústav, který se navíc dokázal vrátit k předkovidovým hodnotám spokojenosti pacientů. Obhájil nejvyšší rating kvality "A+" a získal certifikát Spokojený pacient ve všech třech kategoriích (zdravotnické zařízení, lékaři, sestry).


12. 2. 2022Psychiatrická nemocnice Mariany Oranžské dokázala v obtížných podmínkách druhého pandemického roku výrazně zlepšit spokojenost svých pacientů. Dokládají to výsledky jedenácté vlny projektu Kvalita očima pacientů, které nemocnice obdržela od řešitele projektu.


7. 2. 2022 Psychiatrická nemocnice Bohnice převzala výsledky: Navzdory tomu, že sběr dat probíhal ve vrcholící čtvrté vlně koronavirové pandemie se Psychiatrické nemocnici Bohnice podařilo meziročně zlepšit spokojenost pacientů o takřka dva procentní body. Podařilo se také obhájit certifikát SPOKOJENÝ PACIENT v kategorii lékaři lůžkových zařízení 


31. 12. 2021 - Všem, kteří dokázali pracovat na zvyšování spokojenosti pacientů i v průběhu tohoto nelehkého roku, děkujeme za spolupráci. Věříme, že nám zachováte přízeň i v roce 2022 a že podmínky umožní návrat k normální práci a obnovení účasti na projektu KOP i všem ostatním, kteří tu možnost letos neměli. 


20. 12. 21 - Sběr dat v projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ v průběhu podzimu úspěšně realizovala další zdravotnická zařízení. Je jich pochopitelně méně, než v časech "předkovidových", ale jsou! Mezi prvními se budou zpracovávat data z Psychiatrických nemocnic Bohnice, Jihlava a Bílá Voda.


10. 12. 21 - Projekt Přirozený Porod v Porodnici vyhodnotil také další porodnice, které i ve složitých podmínkách dokázali zvyšovat kvalitu poskytovaných zdravotních služeb. Jedná se o porodnici v Jihlavě a Krnově. Tiskové konference s předáním certifikátů však musely být odloženy na dobu, až pomine čtvrtá vlna koronavirové epidemie. 


1. 11. 2021 - Certifikát SPOKOJENÁ RODIČKA si dnes převzali zdravotníci porodnice Nemocnice Prachatice. Slavnostního předání se zůčastnil také ředitel a předseda představenstva nemocnice Ing. Michal Čarvaš. Porodnice v Prachaticích patří dlouhodbě mezi nejlepší porodnická pracoviště u nás.


22. 9. 2021 -  Ta nejlepší zdravotnická zařízení dokázala projít úspěšně šetřením KOP i v tomto náročném roce. Mezi první, kteří letos obhájili Cerifikát SPOKOJENÝ PACIENT a nejvyšší rating kvlaity "A+" patří pracovníci Rehabilitačního ústavu Kladruby a Nemocnice Na Pleši. Další zdravotnická zařízení vyhodnocení dat teprve čeká.


26. 4. 2021 - Projekt KVALITA OČIMA PACIENTŮ realizujeme v České republice již více než 20 let. Jeho metodika a zkušenosti se staly základem pro metodiku Národního hodnocení spokojenosti pacientů v lůžkové péči, kterou Ministerstvo zdravotnictví podporuje trvalé zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.


1. 3. 2021 - Máme radost, že můžeme oznámit po zpracování výsledků za rok 2020, že i v tom nejobtížnějším období pro zdravotnická zařízení jsme mohli za loňský rok udělit celkem 9 certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT. Vážíme si všech zdravotníků a managementů zdravotnických zařízení, kteří čelí nepřiznivým podmínkám a dělají maximum pro své pacienty. Máme porozumění i pro ta zařízení, která se v roce 2020 nemohla zapojit do šetření kvality KOP, protože to na mnoha místech zkrátka nebylo možné. O to více si vážíme našich pravidelných klientů, kteří dokázali i v této situaci šetření zorganizovat a uspěšně zvládnout. Za všechny jmenujme aspoň Masarykův onkologický ústav, Ústřední vojenskou nemocnici, Psychiatrickou nemocnici Jihlava, Psychiatrickou nemocnici Bohnice a Psychiatrickou nemocnici Bílá Voda. Dík ale patří opravdu všem.


10. 12. 2020 - Sběr dotazníků projektu Kvalita Očima Pacientů dokončily další dvě nemocnice. Tentokrát obě psychiatrické - bohnická a jihlavská. V obou sběr probíhal v nejobtížnějším období, kdy kulminovala epidemie. Podle prvních čísel vše nasvědčuje tomu, že si se situací poradily s nadhledem a profesionalitou dlouhodbě výborně hodnocených zdravotnických zařízení. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na výsledky!


10. 11. 2020 - Sběr dotazníků projektu KOP úspěšně dokončila Ústřední vojenská nemocnice. Jak se sluší na nemocnici Ministerstva obrany prokázala, že spokojenost pacientů je pro ni prioritou i v těch nejtěžších podmínkách. Sběr dotazníků v listopadu dokončují i další zdravotnická zařízení - Psychiatrická nemocnice Bohnice, Psychiatrická nemocnice Mariany Oranžské v Bílé Vodě, Psychiatrická nemocnice Jihlava...


1. 10. 2020 - Děkujeme všem zdravotnickým zařízením za mimořádné nasazení v kritické epidemiologické situaci a zejména těm, která ani v těchto podmínkách nevynechala pravidelný monitoring spokojenosti pacientů. Všem těmto zdravotnickým zařízením zjednodušujeme do odvolání metodická kritéria vyhodnocení sběru dotazníků pro certifikaci SPOKOJENÝ PACIENT. Jste úžasní, držíme Vám palce, ať vše zvládnete! Upravená kritéria najdete v záložce "Odborník/ Metodické dokumenty ke stažení/ Měření kvality lůžkové péče/ odkaz COVID 19.


30. 9. 2020 - Také druhé čtvrtletí zvládly porodnice zapojené do projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI s nadhledem a bez znatelného omezení kvality zdravotní péče. Potvrzují to dnes zveřejněné výsledky. Nejlepšího čtvrtletního výsledku spokojenosti rodiček dosáhla porodnice KRNOV, dlouhodobě si vede výborně jak ve spokojenosti rodiček tak i sledovaných výkonech porodnice JIHLAVA.


14. 9. 2020 - Dnes startuje sběr dotazníků projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ v Psychiatrické nemocnici Bohnice. A připravují se další šetření ve zdravotnických zařízeních (Psychiatrická nemocnice Mariany Oranžské v Bílé Vodě, Psychiatrická nemocnice Jihlava, Ústřední vojenská nemocnice...) Projekt Kvalita Pracovního Života proběhne ještě v Masyrykově onkologickém ústavu, kde už mají za sebou KOP s vynikajícím výsledkem. 


12. 9. 2020 - Zdá se, že kdo si věřil, věděl, co dělá. Psychiatrická nemocnice Jihlava dosáhla v projektu KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA historicky nejlepšího výsledku. Pandemie nepandemie. 


28. 8. 2020 - Masarykův onkologický ústav potvrdil vynikající kvalitu zdravotní péče. Spokojenost jeho pacientů jim opět zajistila certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech hodnocených kategoriích (lůžková zdravotnická zařízení, lékaři lůžkových zařízení a sestry lůžkových zařízení). Blahopřejeme!


12. 7. 2020 - Masarykův onkologický ústav je letos prvním zdravotnickým zařízením, které se nezaleklo pandemie Covidu 19  a navzdory ztíženým podmínkám dokončilo sběr dotazníků projektu KVLAITA OČIMA PACIENTŮ. Od září se na sběr připravují další zdravotnická zařízení.


30. 6. 2020 - Včera jsme uvolnili vyhodnocení  certifikačních  kritérií  projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI za rok 2019. Ocenění za vzornou spolupráci si odnesly porodnice Frýdek-Místek, Jihlava, Kladno, Krnov, Neratovice a Prachatice. Projekt PPP pokračuje i v letošním roce.  Blahopřejeme  zejména porodnicím ve Frýdku-Místku a Jihlavě, které splnily všechna kritéria pro zisk certifikátu SPOKOJENÁ RODIČKA.


29. 6. 2020 - Zlepšení epidemiologické situace v červnu využila Psychiatrická nemocnice Jihlava, která absolvovala pravidelné šetření Kvalita Pracovního Života mezi svými zaměstnanci. Oceňujeme odvahu managementu absolvovat šetření i po koplikovaném jarním lockdownu.   Sběr proběhl bez větších problémů a ukázal i ostatním, že lze šetření zvládnout i ve zhoršených podmínkách.


26.6.2020 - Porodnice už mají své výsledky za letošní první čtvrtletí, do kterého již zasáhla v březnu koronavirová pandemie. Časové řady výsledků projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI zatím žádnou dramatickou změnu nezaznamenaly. Přičítáme to vysoké profesionalitě a schopnosti porodnic zapojených do PPP vypořádat se s nepříznivou situací bez vlivu na kvalitu poskytovaných služeb.


23. 9. 2020 - Certifikáty SPOKOJENÁ RODIČKA a Certifikát za šetrnou medikaci si dnes v přítomnosti ředitele nemocnice Jihlava MUDr. Lukáše Veleva, MHA převzali primář gynekologicko-porodnického oddělení jihlavské nemocnice Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. a vrchní sestra Bc. Silvia Solařová.


1. 7. 2019 - Nejspokojenější rodičky byly v prvním čtvrtletí letošního roku byly v porodnici Frýdek-Místek. Nejšetrnější medikaci vykázaly porodnice Neratovice, Jihlava a Prachatice.


25. 4. 2019 - Další certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT se udělovaly za kvalitu zdravotní péče. Tentokrát v Psychiatrické nemocnici Jihlava. Paní ředitelka MUDr. Zdeňka Drlíková převzala certifikát za kategorii lůžková zdravotnická zařízení a hlavní sestra paní Jana Flašková za kategorii sestry lůžkových zařízení.


24. 4. 2019 - Dnes se uskutečnila prezentace výsledků šetření KOP pro primářskou poradu Nemocnice Na Homolce. Pacienti opět potvrdili významně nadstandardní kvalitu zdravotních služeb v této nemocnici. Souhrnná spokojenost pacientů překročila 85 % a ponechala nemocnici v nejvyšším raingovém pásmu A+. Nemocnice splnila metodická i výkonnostní kritéria certifikace SPOKOJENÝ PACIENT. Certifikáty ve všech třech kategoriích převzali z rukou řešitele projektu RNDr. Tomáše Raitera ředitel nemocnice MUDr. Petr Polouček, MBA, nám. ošetřovatelské péče Mgr. Ivana Kirchnerová a nám. LPP MUDr. Zbyněk Fuksa.


15. 4. 2019 - První letošní sběr projektu KOP probíhá v Nemocnici Na Pleši. O sběr se jako obvykle stará hlavní sestra Mgr. Monika Říhová.


1. 4. 2019 - Výsledky všech zdravotnických zařízení, které se do projektu KOP zapojily v roce 2018 jsou zpracované a nyní se transformují do webové aplikace. V sekci hodnocení by měly být zveřejněny v průběhu května 2019.


28. 3. 2019 - K absolutní špičce v oblasti kvality zdravotních služeb podle honocení pacientů v projektu KOP patří dlouhodobě Fakultní nemocnice Plzeň. Souhrnná spokojenost poprvé překročila hodnotu 86%. Nemocnice splnila podmínky certifikace SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech kategoriích a potvrdila nejnvyšší rating kvality zdravotních služeb A+. Certifikáty dnes předal řešitel projektu u příležitosti prezentace výsledků na poradě přednostů. Cerifikát v kategorii zdravotnická zařízení převzal ředitel nemocnice MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., v kategorii sestry nám. Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA a v kategorii lékaři nám. LPP doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. 


12. 3. 2019 - Cerifikáty SPOKOJENÝ PACIENT ve všech řtyřech sledovaných kategoriích dnes převzali pracovníci Rehabilitačního ústavu Kladruby - ředitel Ing. Josef Hendrych, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Eva Talpová, MBA, náměstkyně pro léčebně-preventivní péči MUDr. Marie Kulakovská a náměstek pro rehabilitaci Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS.

18. 10. 2018 - Primář porodnice Oblastní nemocnice Kladno MUDr. Petr Ullrych dnes převzal Certifikát za šetrnou medikaci při vedení porodů. Slavnostního setkání se zaměstanci porodnice k této přípežitosti se zůčastnil ředitel nemocnice MUDr. Petr Poloučekhlavní sestra Mgr. Lenka Dohnalová a vrchní sestra gyn-por. Mgr. Kateřina Jeništová. Porodnice již spolupracuje na projektu pátým rokem a stále se drží na špici, zejména v oblasti sledovaných výkonů.


4.10. 2018 - První letošní certifikát SPOKOJENÝ PACIENT získala Nemocnice Na Pleši a to hned ve všech čtyřech hodnocených kategoriích: 1) zdravotnické lůžkové zařízení, 2) lékaři lůžkových zařízení, 3) sestry lůžkových zařízení a 4) rehabilitační pracovníci. Blahopřejeme!


10. 9. 2018 - Rozbíhají se podzimní vlny projektu KOP v Bílé Vodě, ve Fakultní nemocnici Plzeň, v Psychiatrických nemocnicích Bohnice, Jihlava, Marianny Oranžské, v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Připravují se nemocnice Středočeského kraje, Nemocnice Znojmo, Homolka, nemocnice Libereckého kraje a další.


30. 6. 2018 - Dnes obdržely všechny porodnice zapojené do projektu Přirozený Porod v Porodnicivyhodnocení certifikačních kritérií za rok 2017. Nejvyšší certifikát SPOKOJENÁ RODIČKA získala porodnice Jihlava. Dílčí certifikáty za šetrnou medikaci při vedení porodů získaly porodnice Kladno a Jihlava a certifikát za vstřícný přístup k rodičkám porodnice Písek a Jihlava. Ocenění za vzornou spolupráci na projektu náleží porodnicím: Krnov, Prachatice, Frýdek-Místek, Písek a Jihlava.


13. 6. 2018 - Psychiatrická nemocnice Bohnice obhájila certifikát SPOKOJENÝ PACIENT v kategorii lékaři lůžkových zařízení. Na primářském semináři jej dnes převzal MUDr. Marek Páv, Ph.D. MBAnáměstek ředitele pro lékařskou péči.


10. 5. 2018 - Výborných výsledků v kvalitě poskytovaných zdravotních služeb dlouhodobě dosahuje Psychiatrická nemocnice Jihlava. Nemocnice vykazuje dlouhodobý růstový trend jak na otevřených tak i na uzavřených odděleních. Certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech hodnocených kategoriíchpřevzali zástupci vedení nemocnice - paní ředitelka MUDr. Zdeňka Drlíková, za léčebnou péči paní MUDr. Dagmar Dvořáková a hlavní sestra paní Jana Flašková.


7. 5. 2018 - Výrazné meziroční zlepšení spokojenosti pacientů a jeden z nejlepších výsledků v historii projektu vůbec letos dosáhl Masarykův onkologický ústav v Brně. Spokojenost na úrovni 87,3 % je opravdu výjimečná. Ústav si drží nejvyšší rating kvality "A+".


31. 3. 2018 - Nejlépe hodnocené porodnice za poslední čtvrtletí roku 2017 byly v kategorii "vstřícný přístup k rodičkám" porodnice Písek, Jihlava, Frýdek-Místek a Krnov a v kategorii "šetrná medikace při vedení porodů" porodnice Jihlava, Kladno, Písek a Frýdek-Místek


27. 3. 2018 - Dnes se uskutečnila na poradě primářů a vrchních sester v Oblastní nemocnici Příbramprezntace výsledků projektu KOP 2017. Nemocnice měla nejlepší výsledky ze všech nemocnic zřizovaných Středočeským krajem a jako jediná se ve srovnání s výsledky projektu po 10 letech dokázala zlepšit. Ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada převzal certifikát SPOKOJENÝ PACIENT z rukou řešitele projektu RNDr. Tomáše Raitera. 


16. 3. 2018 - Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě zastavila pokles svých výsledků z posledních let  a udržela rating kvality na úrovni "A-"


13. 3. 2018 - Započaly terénní práce na sběru dotazníků letošního projektu KOP v Nemocnici Na Pleši. Závěrečné zprávy z projektů KOP v lůžkové i ambulantní péči za rok 2017 obdržela Fakultní nemocnice Ostrava. Prezentace výsledků proběhne po dohodě s vedením nemocnice.


12. 3. 2018 - V prosinci loňského roku se poprvé do projektu zaměřeného na zaměstnance Kvalita Pracovního Života zapojila Oblastní nemocnice Příbram. Vedení nemocnice má již výsledky výzkumu k dispozici.


9. 3. 2018 - Rehabilitační ústav Kladruby dosáhl v letošním šetření na vůbec nejlepší výsledek v desetileté historii projektu KOP v tomto zařízení. Celkový výsledek 88,4 % spokojených pacientů patří k absolutní špičce v ČR s nejvyšším ratingem kvality "A+". Certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT ve všech hodnocených kategoriích převzali zástupci vedení ústavu - ředitel Ing. Josef Hendrych, Mgr. Eva Talpová, MBA, prim. MUDr. Marie Kulakovská a Mgr. Jakub Pětioký, DiS. 


1. 3. 2018 - Ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. převzal na tiskové konfrenci k výsledkům projektu KOP certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT ve všech hodnocených kategoriích. Nemocnice patří mezi nejlépe hodnocená zdravotnická zařízení v zemi.  


9. 2. 2018 - Nemocnice Na Homolce dosáhla nejlepšího výsledku spokojenosti pacientů za celou historii svých šetření a udržela si rating kvality "A+".


3. 2. 2018 - Krajská nemocnice Liberec si vybrala svoji daň za časté změny ve vedení a výpadek projektu v předchozím roce a zůstala jen sedm desetinek pod nárokem na zisk certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT. Rating kvality zdravotních služeb nemocnice je stále vysoký a dosahuje hodnoty "A". 


1. 2. 2018 - Nemocnice Znojmo si udržela nejvyšší rating kvality "A+" a obhájila nárok na zisk certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT v kategorii lůžková zdravotnická zařízení.


31. 1. 2018 - Krajský úřad Středočeského kraje obdržel výsledky projektu KOP ve všech svých nemocnicích. Vysledky jsou zajímavé mj. také tím, že umožňují porovnání kvality zdravotních služeb v nemocnicích Středočeského kraje po deseti letech.


5. 1. 2018 - Meziroční nárůst spokojenosti pacientů zaznamenala Psychiatrická léčebna Petrohrad. Souběřžně s projektem Kvalita Očima Pacientů probíhal i projekt Kvalita Pracovního Života, který se zaměřuje na zaměstnance a jejich postoje ke komunikaci a pracovnímu prostředí ve zdravotnickém zařízení.


22. 12. 2017 - Krásné prožití Vánočních svátků a samé spokojené pacienty a rodičky v roce 2018 přeje všem spolupracovníkům v nemocnicích, ústavech a léčebnách tým projektů Kvalita Očima Pacientů, Kvalita Pracovního Života a Přirozený Porod v Porodnici


15. 12. 2017 - Zpracovávají se data dalších nemocnic, jejichž výsledky budou k dispozici začátkem příštího roku: FN Ostrava, KN Liberec, FN Plzeň, RÚ Kladruby, PN Bílá Voda, PN Bohnice, PL Petrohrad...


14. 12. 2017 - Dnes byly na strategické konferenci ÚVN-VoFN Praha prezentovány výsledky posledního výzkumu projektu Kvalita Očima Pacientů. Ředitel nemocnice doc. MUDr. Miroslav Zavoral Ph. D., náměstkyně Mgr. Lenka Gutová, MBA a náměstek LPP MUDr. Ivan Jeřábek převzali certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT v kategoriích zdravotnické zařízení, lékaři a sestry.


12. 12. 2017 - FN Vinohrady, která se vrátila do projektu KOP po šesti letech, si podržela rating "A-" v celkovém hodnocení kvality poskytovaných služeb. 


1. 12. 2017 - Sběr podkladů pro zpracování dat projektu KOP dokončily všechny nemocnice zřizované Středočeským krajem - Benešov, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav, Příbram. Výsledky budou k dispozici v lednu 2018.


28. 11. 2017 - Nemocnice Znojmo úspěšně dokončila terénní fázi sběru podkladů projektu KOP.


26. 11. 2017 - I v letošním ročníku projektu KOP potvrdila Ústřední vojenská nemocnice - VoFN Praha výbornou kvalitu zdravotních služeb a získala certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech hodnocených kategoriích: zdravotnické zařízení, lékaři a sestry.


25. 11. 2017 - Masarykův onkologický ústav dokončil již třetí výzkumnou vlnu projektu KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA. Již od roku 2015 se ústav pravidelně věnuje monitoringu sociálního prostředí a zlepšování pracovních podmínek pro své zaměstnance.


24. 11. 2017 - Sběr dat projektu KOP bude v nejbližších dnech dokončen v řadě zdravotnických zařízení. Např. ve FN Ostrava, v Nemocnici Znojmo, v Rehabilitačním ústavu Kladruby, v Psychiatrické nemocnici Bohnice, v Psychiatrické nemocnici Jihlava, v Nemocnici na Homolce a dalších.


21. 11. 2017 - Mezi nejlepší porodnice ve ČR patří podle projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI dlouhodbě porodnice v Krnově. Stejně jako před rokem i letos porodnice získala všechna ocenění projektu PPP. Nejvyšší certifikát "SPOKOJENÁ RODIČKA" za komplexní podporu přirozených porodů v porodnici převzali za účasti vedení nemocnice primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Lumír Studený, jeho zástupce MUDr. Jozef Pitoňák, Ph.D., MBA a vrchní sestra Bc. Lenka Petřeková


14. 11 2017 - Za účasti ředitele Oblastní nemocnice Kladno MUDr. Petra Poloučka, MBA předal řešitel projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI RNDr. Tomáš Raiter Certifikát za šetrnou medikaci při vedení porodů primáři gynekologického oddělení kladenské nemocnice MUDr. Petru Ullrychovi. Porodnice získala certifikát již podruhé.


13. 11. 2017 - Všech pět nemocnic Středočeského kraje se zdárně vypořádalo se sběrem dotazníků v projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Středočeského kraje.


9. 11. 2017 - Úspěšně byl dokončen sběr dat projektu KOP v Ústřední vojenské nemocnici.


6. 11. 2017 - "CERTIFIKÁT ZA VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP K RODIČKÁM" projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI převzal primář pordnice Nemocnice Písek MUDr. MIchal Turek, MBA. Ocenění za vzornou spolupráci na projektu předal řešitel RNDr. Tomáš Raiter vrchní sestře Mgr. Simoně Bulkové. Ředitel nemocnice MUDr. Jiří Holan, MBA ocenil při slavnostním setkání se zástupci porodnice práci celého týmu.


27. 10. 2017 - Sběr dotazníků KOP zdárně dokončila Fakultní nemocnice Plzeň. Sotva zde skončilo šetření spokojenosti pacientů, zahájila nemocnice přípravy na sběr dat projektu KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA, zaměřeného na zaměstnance nemocnice.


16. 10. 2017 - Začal sběr dat projektu KOP v nemocnicích Středočeského kraje (Benešov, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav a Příbram).

Certifikát SPOKOJENÝ PACIENT pro ÚVN

ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice získala certifikát SPOKOJENÝ PACIENT v kategoriích "Lůžkové zdravotnické zařízení" a "Sestry lůžkových zařízení". Náměstkyně ředitele paní Mgr. Lenka Gutová přebírá certifikát z rukou řešitele projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Tomáše Raitera.

KVALITA PRACOVNÍHO ŹIVOTA - šetření spokojenosti zaměstnanců

Ve spolupráci se společností PROTEQ, která se zaměřuje na výzkumy v oblasti spokojenosti pracovníků ve zdravotnictví, nabízíme zdravotnickým zařízením také měření KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA. 

V posledních letech byly svými zaměstnanci velmi dobře hodnocena tato zdravotická zařízení: Fakultní nemocnice Plzeň, Masarykův onkologický ústav, Psychiatrická nemocnice Jihlava, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Rehabilitační ústav Kladruby, Psychiatrická léčebna Petrohrad, ON Příbram,... 

Historicky nejvyšší hodnocení kvality pracovního života drží od roku 2016 Rehabilitační ústav Kladruby. Hodnota spokojenosti jeho zaměstnanců činila 74,8 %. Dlouhodobý průměr za všechna zařízení se pohybuje kolem 67 %. Nejlepší hodnocení za rok 2020 dosáhl Masarykův onkologický ústav, který uprostřed pandemie dokazál index spokojenosti vytáhnout na 71 %.

Sledování a vyhodnocování spokojenosti zaměstnanců s pracovními podmínkami se stalo součástí prováděcí vyhlášky č. 102 k Zákonu 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Hlavní indikátory kvality v oblasti spokojenosti zaměstnanců jsou: 


KVALITA OČIMA PACIENTŮ ambulantní péče

Dalším projektem, který využívá zkušeností pacientů při hodnocení kvality zdravotní péče, je projekt Kvalita očima pacientů v ambulantní péči. Filozofie šetření je velmi podobná, jen je design šetření a hodnocení přizpůsoben odlišnému charakteru ambulantní péče.

Projekt KVALITA OČIMA PACIETŮ v ambulantní péči je připraven pro spuštění.  Metodické podklady pro rok 2021 naleznete v sekci "Odborník" - odkaz Měření kvality ambulantní péče.

Projekt prošel v roce 2010 oponentním řízením na MZ ČR vyšel ve Věstníku MZ jako doporučený standard. Hlavní indikátroy (dimenze) kvality jsou následující:
 

  

Graf měsíce

Dynamika souhrnné spokojenosti ve Fakultní nemocnici Plzeň.  Graf ukazuje výsledky více než desetileté systematické práce s projektem KVALITA OČIMA PACIENTŮ za období 2006 až 2016.

Podmínky certifikace SPOKOJENÝ PACIENT splnila tato zařízení

  V kategorii lůžková zdravotnická zařízení: 

Nemocnice:

Masarykův onkologický ústav
Fakultní nemocnice Plzeň
Ústřední vojenská nemocnice-VoFN Praha
Nemocnice Na Pleši
Nemocnice Znojmo
Oblastní nemocnice Příbram

Psychiatrické léčebny:

Psychiatrická nemocnice Jihlava

Rehabilitační ústavy:

Rehabilitační ústav Kladruby
Nemocnice Na Pleši

 

V kategorii lékaři: 

Fakultní nemocnice Plzeň
Ústřední vojenská nemocnice-VoFN Praha
Na Pleši


Psychiatrická nemocnice Bohnice
Psychiatrická nemocnice Jihlava

Rehabilitační ústav Kladruby

V kategorii sestry:


Fakultní nemocnice Plzeň 
Ústřední vojenská nemocnice-VoFN Praha
Nemocnice Na Pleši
Oblastní nemocnice Příbram


Psychiatrická nemocnice Jihlava

Rehabilitační ústav Kladruby

 

V kategorii rehabilitační pracovníci: 

Nemocnice Na Pleši
Rehabilitační ústav Kladruby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garant projektu: RNDr. Tomaš Raiter
Partner projektu:
Copyright © 2010 Tomáš Raiter