Nápověda
Jak používat portál KOP?

Chystáte se do nemocnice nebo léčebny?
Čeká vás vyšetření nebo chirurgický výkon?

Podívejte se, kde byli pacienti před vámi spokojeni a kde ne. Porovnejte si kvalitu zdravotních služeb v jednotlivých nemocnicích a jejich specializovaných oborech. Nechoďte do nemocnice jen proto, že ji máte nejblíže. Vyberte si nemocnici a oddělení, na kterém byli pacienti spokojeni. Za své zdraví si odpovídáme sami! V sekci Hodnocení můžete srovnávat klíčové indikátory kvality v různých nemocnicích a jejich klinikách a odděleních, které hodnotily tisíce pacientů před vámi. Více

Nepřehlédněte

24. 11. 2017 - Sběr dat projektu KOP bude v nejbližších dnech dokončen v řadě zdravotnických zařízení. Např. ve FN Ostrava, v Nemocnici Znojmo, v Rehabilitačním ústavu Kladruby, v Psychiatrické nemocnici Bohnice, v Psychiatrické nemocnici Jihlava, v Nemocnici na Homolce a dalších.


21. 11. 2017 - Mezi nejlepší porodnice ve ČR patří podle projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI dlouhodbě porodnice v Krnově. Stejně jako před rokem i letos porodnice získala všechna ocenění projektu PPP. Nejvyšší certifikát "SPOKOJENÁ RODIČKA" za komplexní podporu přirozených porodů v porodnici převzali za účasti vedení nemocnice primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Lumír Studený, jeho zástupce MUDr. Jozef Pitoňák, Ph.D., MBA a vrchní sestra Bc. Lenka Petřeková


14. 11 2017 - Za účasti ředitele Oblastní nemocnice Kladno MUDr. Petra Poloučka, MBA předal řešitel projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI RNDr. Tomáš Raiter Certifikát za šetrnou medikaci při vedení porodů primáři gynekologického oddělení kladenské nemocnice MUDr. Petru Ullrychovi. Porodnice získala certifikát již podruhé.


13. 11. 2017 - Všech pět nemocnic Středočeského kraje se zdárně vypořádalo se sběrem dat v projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Středočeského kraje.


9. 11. 2017 - Úspěšně byl dokončen sběr dat projektu KOP v Ústřední vojenské nemocnici.


6. 11. 2017 - "CERTIFIKÁT ZA VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP K RODIČKÁM" projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI převzal primář pordnice Nemocnice Písek MUDr. MIchal Turek, MBA. Ocenění za vzornou spolupráci na projektu předal řešitel RNDr. Tomáš Raiter vrchní sestře Mgr. Simoně Bulkové. Ředitel nemocnice MUDr. Jiří Holan, MBA ocenil při slavnostním setkání se zástupci porodnice práci celého týmu.


27. 10. 2017 - Sběr dotazníků KOP zdárně dokončila Fakultní nemocnice Plzeň. Sotva zde skončilo šetření spokojenosti pacientů, zahájila nemocnice přípravy na sběr dat projektu KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA, zaměřeného na zaměstnance nemocnice.


16. 10. 2017 - Začal sběr dat projektu KOP v nemocnicích Středočeského kraje (Benešov, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav a Příbram).


20. 9. 2017 - K projektu KOP se vracejí zdravotnická zařízení, která mají znovu zájem o spolehlivé měření kvality prostřednictvím zkušenosti pacientů: např. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice Na Homolce a další


13. 6. 2017 - Všechny porodnice zapojené do projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI obdržely vyhodnocení certifikačních kriterií. Podínky pro zisk nejvyššího certifikátu "SPOKOJENÁ RODIČKA" splnily porodnice v Jihlavě, Krnově a Rumburku.


1. 2. 2017 - Ve středu 22. února 2017 v 15:00  se bude konat v budově NHÚ AV ČR diskusní setkání iniciativy "Zdravotnictví 2.0" na téma "Jak mají být řízeny nemocnice?". S úvodními příspěvky vystoupí prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D. poradce ministra zdravotnictví, MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH místopředseda představenstva AGEL, a.s. a Ing. Michal Čarvaš, MBA, člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s.


22. 12. 2016 - Dnes byly zveřejněny výsledky projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI za poslední uplynulé čtvrtletí.  Nejlépe hodnocené porodnice v kategorii sledovaných výkonů: Jihlava, Příbram, Rumburk, Krnov, Prachatice. Nejlépe hodnocené porodnice v kategorii spokojenost rodiček: Rumburk, Písek, Krnov, Jihlava, Kladno.


27. 11. 2016 -  Úspěšně dokončen sběr dat výzkumu KOP v Nemocnici Znojmo.


30. 10. 2016 - Ve Fakultní nemocnici Plzeň byl úspěšně dokončen sběr dat podzimní vlny projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ.


18. 10. 2016 - V přítomnosti ředitele nemocnice MUDr. Stanislava Holobrady, lékařského náměstka MUDr. Petra Poloučka a hlavní sestry Mgr. Ivany Králíčkové se dnes konala tisková konference, kde byly prezentovány výsledky posledního výzkumu KVALITA OČIMA PACIENTŮ. Nemocnice získala nejvyšší ratingové hodnocení A+ a certifikát SPOKOJENÝ PACIENT v kategorii lůžkové zdravotnické zařízení.


27. 9. 2016 - Dnes byly zveřejněny výsledky projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI za poslední uplynulé čtvrtletí.  Nejlépe hodnocené porodnice v kategorii sledovaných výkonů: Jihlava, Krnov, Prachatice, Litoměřice a Příbram. Nejlépe hodnocené porodnice v kategorii spokojenost rodiček: Rumburk, Příbram, Krnov a Písek.


26. 9. 2016 - Zahájen sběr dat projektu KOP v Psychiatrické nemocnici Jihlava.


23. 9. 2016 - Tisková konference pro novináře a předání certifikátů PPP do rukou ředitele nemocnice v Krnově MUDr. Ladislava Václavce, MBA a zástupců porodnice prim. MUDr. Lumíra Studeného a vrchní sestry Lenky Petřekové. Porodnice SSZ Krnov se stala nejúspěšnější porodnicí v pilotním projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI, když získala všechny tři hlavní certifikáty: "Za šetrnou medikaci při vedení porodů", "Za vstřícný přístup k rodičkám" a nejvyšší "CERTIFIKÁT SPOKOJENÁ RODIČKA". 


14. 9. 2016 - Na semínáři v Psychiatrické nemocnici Bohnice byly prezentovány výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ v časové řadě od roku 2008. Nemocnice se dlouhodobě zlepšuje a dosahuje vyšší spokojenosti pacientů.


1. 9. 2016 -  Rozbíhají se podzímní vlny sběru dat projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA. Dnes zahajuje sběr Rehabilitační ústav Kladruby a Psychiatrická léčebna Petrohrad.


28. 6. 2016 - Slavnostní předání certifikátů porodnicím ohodnocených v rámci projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI se dnes konalo v porodnicích v Jihlavě, Písku a Příbrami.


24. 6. 2016 - Dnes byly předány certifikáty a ocenění porodnicím v Rumburku, Teplicích a Litoměřicíh. Z rukou řešitelů projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI převzali ocenění zástupci porodnic a vedení nemocnic. V teplické nemocnici se při této příležitosti konala tisková konference.


17. 6. 2016 - Porodnici kladenské nemocnice byly dnes slavnostně předány certifikáty SPOKOJENÁ RODIČKA prokjektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI. Za účasti novinářů ocenění převzali vrchní sestra a primář gynekologicko-porodnického oddělení Bc. Milena Hajnová a MUDr. Petr Ulrych a za nemocnici ředitel MUDr. Vladimír Lemon.


2. 6. 2016 - Sběr dotazníků projektu KOP dnes úspěšně dokončila Oblastní nemocnice Příbram.


30. 5. 2016 - Dnes zveřejnil řešitel projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI výsledky dvouletého pilotního projektu. Nejvyšší certifikát SPOKOJENÁ RODIČKA získaly porodnice  KLADNO, KRNOV a RUMBURK.


25. 5. 2016 - Výsledky dvouletého pilotního výzkumu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI byly dnes prezentovány v kinosále Ústavu pro matku a dítě zástupcům České gynekologické a porodnické společnosti. Projekt podpořila Kancelář WHO v České republice. Výsledky prezentovali ředitelka Kanceláře WHO MUDr. Alena Šteflová, Ph.D. a řešitel projektu RNDr. Tomáš Raiter. Předseda ČGPS MUDr. Jaroslav Feyereisl CSc. projevil zájem o podrobnější informace a přislíbil projednat spolupraci na projektu ve vědecké společnosti.


20. 5. 2016 - Stejně jako v předchozích letech se první nemocnicí, která letos získala certifikát SPOKOJENÝ PACIENT stala Nemocnice Na Pleši.  Nemocnice splnila podmínky pro udělení certifikátu ve všech čtyřech hodnocených kategoriích - lůžkové zdrav. zařízení, lékaři, sestry a rehabilitační pracovníci.


29. 4. 2016 - Dnes byly zveřejněny výsledky projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI za poslední uplynulé čtvrtletí.  Nejlépe hodnocené porodnice v kategorii sledovaných výkonů: Jihlava, Krajská zdravotní -Teplice, Rumburk, Krnov, Kladno. Nejlépe hodnocené porodnice v kategorii spokojenost rodiček: Rumburk, Písek, Jihlava a Krnov. 


21. 4. 2016 - Ředitelka Psachiatrické nemocnice Jihlava MUDr. Zdeňka Drlíková a hlavní sestra paní Jana Flašková převzaly certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT v kategoriích "lůžkové zdravotnické zařízení" a "sestry lůžkových zařízení" u příležitosti odborné konference konané v psychiatrické nemocnici.  


3. 2. 2016 - Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Rehabilitačního ústavu Kladruby Mgr. Eva Talpová převzala při dnešním semináři pro zaměstnace certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT. Ústav uspěl ve všech čtyřech hodnocených kategoriích - zařízení, lékaři, seststry a rehabilitační pracovníci.


1. 2. 2016 -  Tisková konference pro novináře a seminář pro vedoucí pracovníky Krajské nemocnice Liberec nad výsledky posledního výzkumu KOP se dnes uskutečnil v liberecké nemocnici. Již třetí rok po sobě nemocnice obhájila nejvyšší rating kvality "A+" a splnila metodická i výkonnostní  kritéria pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT.


25. 1. 2016 - FN Plzeň již podruhé po sobě zvýšila historicky nejvyšší hodnocení spokojenosti pacientů a potvrdila nejvyšší rating kvality "A+". Certifikát převzal na tiskové konferenci z rukou řešitele projektu KOP ředitel nemocnice MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. Nemocnice patří dlouhodobě k nejlépe hodnoceným zdravotnickým zařízením v ČR.


 

28. 4. 2015 - Na setkání s vedením a primariáty Psychiatrické nemocnice Jihlava byly prezntovány výsledky projektů KVALITA OČIMA PACIENTŮKVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA. Cerifikát SPOKOJENÝ PACIENT předal paní ředitelce MUDr. Zdeňce Drlíkové řešitel projektu RNDr. Tomáš Raiter.


30. 3. 2015 - Dnes byly zveřejněny výsledky projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI za poslední uplynulé čtvrtletí.  Nejlépe hodnocené porodnice v kategorii sledovaných výkonů:  Krajská zdravotní -Teplice, Jihlava, Krajská zdravotní-Most, Kladno, Rumburk.  Nejlépe hodnocené porodnice v kategorii spokojenost rodiček: Krnov, Písek, Jihlava a Kladno.


25. 3. 2015 - Prvním zdravotnickým zařízením, které letos zahájilo sběr dat v projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ je Nemocnice Na Pleši. V loňském roce se svým výsledkem zařadila na třetí příčku historické tabulky nejlepších výsledků spokojenosti pacientů.

5. 3. 2015 - Dnes se uskutečnila za přítomnosti ředitele Rehabilitačního ústavu Kladruby pana Ing. Josefa Hendrycha, MBA a náměstkyně pro ošetřvatelskou péči paní Mgr. Evy Talpové prezentace výsledků výzkumu KOP pro zaměstnance rehabilitačního ústavu. RÚ Kladruby obhájil nejvyšší rating kvality zdravotních služeb "A+" a splnil podmínky certifikace SPOKOJENÝ PACIENT ve všech čtyřech hodnocených kategoriích. 


13. 1. 2015 - Loňský rok byl úspěšný pro obě fakultní nemocnice, které se účastní projektu KOP nejdéle. Jak FN Ostrava, tak i FN Plzeň dosáhly v loňském roce svých historicky nejvyšších hodnocení spokojenosti pacientů. Obě nemocnice se dlouhodobě pohybují na špici kvality zdravotních služeb v ČR, což potvrdily obhájením ratingu "A+" a certifikátem SPOKOJENÝ PACIENT ve všech hodnocených kategoriích.


10. 12. 2014 - Mezi pravidelné účastníky projektu KOP, navíc s jedním z nejvyšších počtů realizovaných šetření (letos již 10. vlna výzkumu) patří Oblastní nemocnice Příbram.  Úspěšně zvládla sběr dotazníků i v letošním roce a prezentace výsledků pro vedoucí pracovníky jednotlivých odborných pracovišť nemocnice je plánována na začátek příštího roku. 


24. 11. 2014 - Nemocnice Znojmo v letošním roce již počtvrté prošla zdárně úskalími projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ a opět obhájila nejvyšší rating kvality zdravotních služeb "A+" a splnila podmínky certifikace SPOKOJENÝ PACIENT v kategoriích zdravotnické zařízení a lékaři lůžkových zařízení. 


20. 11. 2014 - Masarykův onkologický ústav potvrdil nejvyšší hodnoty spokojenosti pacientů mezi zdravotnickými zařízeními v zemi. S hodnotou spokojenosti přes 88 % a s ratingem kvality zdravotní péče "A+" ústav obhájil certifikát "SPOKOJENÝ PACIENT" ve všech třech sledovaných kategoriích: hodnocení sester, hodnocení lékařů a hodnocení celého lůžkového zdravotnického zařízení. Ředitel MOÚ prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. převzal dnes certifikáty na tiskové konferenci k výsledkům šetření z rukou řešitele projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ.


2. 6. 2014 - Prvním zdravotnickým zařízením, které v letošním roce úspěšně prošlo certifikací SPOKOJENÝ PACIENT je Institut onkologie a rehabilitace na Pleši. Institut splnil všechná metodická i výkonnostní kriteria, dosáhl nejvyššího ratingu "A+" a získal certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT ve všech čtyřech hodnocených kategoriích: 1/lůžkové zdravotnické zařízení, 2/ lékaři lůžkového zařízení, 3/ sestry lůžkového zařízení a 4/ rehabilitační pracovníci.   


26. 5. 2014 - Zprávu "SPOKOJENOST RODIČEK SE SLUŽBAMI PORODNIC" za první čtvrtletí letošního roku dnes obdrželi porodnice zapojené do projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI. Rodičky byly nejspokojenější v porodnicích Krnov, Rumburk a Písek.


21. 4. 2014 - Všechny porodnice zapojené do projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI obdrželi první výsledky za první čtvrtletí letošního roku. Adresy pro výzkum názorů na spokojenost s poskytovanými službami poskytlo cca 1500 rodiček. Benchmarking hodnocených výkonů ukázal, že mezi nejlepších pět porodnic se dostaly tyto porodnice : Rumburk, Krajská zdravotní - Most, Krajská zdravotní - Teplice, Litoměřice  Krnov.


20. 4. 2014 -  Sběr dat v rámci projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ byl dnes dokončen v Institutu onkologie a rehabilitace na Pleši.   


3. 3. 2014 - Velmi dobré výsledky vykázaly psychiatrické nemocnice, které koncem roku 2013 podstoupily měření kvality zdravotních služeb v rámci projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ. Psychiatrická nemocnice Bohnice obhájila nadstandardní rating kvality "A" a Psychiatrická nemocnice Jihlava získala dokonce rating "A+", který svědčí o významně nadstandardní kvalitě zdravotních služeb a při splnění metodických kritérií certifikace opravňuje k udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT


10. 2. 2014 - Fakultní nemocnice Ostrava uhájila výborné výsledky také ve spokojenosti ambulantních pacientů. Výzkum v ambulancích se uskutečnil již pošesté a potvrdil vysokou kvalitu zdravotních služeb. Souhrnné hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů dosáhlo hodnoty 88,3 %.


6. 2. 2014 - Právě jsme zveřejnili aktuální výsledky posledních výzkmů KVALITA OČIMA PACIENTŮ. V sekci "HODNOCENÍ" naleznete výsledky v jednoduché aplikaci. Umožňuje zobrazit výsledky jednotlivých subjektů a indikátorů kvality, porovnání dvou různých zdravotnických zařízení nebo zobrazit časovou řadu výsledků pro vybraný indikátor kvality. 


28. 1. 2014 - Dnes se konala tisková konference v Krajské nemocnici Liberec k výsledkům projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2013. Za účasti náměstkyně hejtmana Bc. Zuzany Kocumové převzal generální řediitel a předseda představenstva nemocnice MUDr. Luděk Nečesaný, MBA z rukou řešitele projektu certifikát SPOKOJENÝ PACIENT. KN Liberec udržela předchozí velmi dobré výsledky a potvrdila nejvyššírating kvality A+.


15. 1. 2014 - Do projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI je od nového roku zapojeno 17 porodnic. Podrobné informace a seznam všech krajů, které podporují projekt, a seznam všech zapojených porodnic na leznete na www.prirozenyporodvporodnici.cz


27. 12 2013 - Významně nadstandardní kvalitu zdravotní péče (rating A+) a podmínky pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT z dosud zpracovaných výzkumů za rok 2013 splňují tato zařízení: Masarykův onkologický ústav Brno, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Plzeň, Ústřední vojenská nemocnice Praha, Nemocnice Znojmo, Nemocnice Na Homolce, Rehabilitační ústav Kladruby, Krajská nemocnice Liberec.


20. 12. 2013 - Podle předběžného zájmu bude od 1. ledna 2014 zapojeno do projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI 17 porodnic


4. 12. 2013 - Řešitel projektu KOP RNDr. Tomáš Raiter obdržel z rukou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA ocenění "Nejlepší externí spolupracující organizace v roce 2013". Vyhlášení cen se uskutečnilo v Divadélku pod věží v Ostravě. Ocenění zde.


3. 12. 2013 - Po dnešním semináři projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI na Krajském úřadu Ústeckého kraje, se do projektu zapojily všechny nemocnice zřizované krajem (Krajská zdravotní, a.s.) a účast zvažují i další nemocnice v kraji.


26. 11. 2013 - Nemocnice Znojmo potvrdila výborné výsledky spokojenosti pacientů a k certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT za celé zařízení letos přidala i certifikát v kategorii "lékaři lůžkových zařízení".


1. 11. 2013 - Do projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI, jehož cílem je podpora myšlenky, že rodit se má v porodnici, ale se stejným pohodlím a ve stejně příjemném prostředí, jako doma, se zapojiliy další porodnice. Porodnice Prachatice a Porodnice Písek. Projekt se kromě měření spokojenosti rodiček zaměřuje také na rozumné a přiměřené zasahování do přirozeného průběhu porodu a snaží se omezit nadužívání některých praktik (epiziotomie, urychlování porodů podáním oxytocinu, císařské řezy bez zjevné indikace apod.).


30. 10. 2013 - Metodický test v RÚ Kladruby potvrdil, že vliv sběru dat v prazdinových měsících je zanedbatelný a projevil se v předvídatelných indikátorech - vzhledem k horkým dnům pacienti hůře hodnotili indikátor "teplota na pokoji".  RÚ Kladruby potvrdil nejvyšší rating kvality zdravotních služeb "A+" a splnil metodická i výkonnostní kritéria pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT ve všech čtyřech kategoriích, letos porvé i v kategorii rehabilitační pracovníci. 


7. 10. 2013 - Výzkumy spokojenosti pacientů (KOP) se rozbíhají v dalších zdravotnických zařízeních: Ústřední vojenská nemocnice, FN Plzeň, Nemocnice Na Homolce, Nemocnice Znojmo, Krajská nemocnice Liberec, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Psychiatrická nemocnice Jihlava...


9. 9. 2013 - V těchto dnech se rozbíhají šetření v lůžkových i ambulantních odděleních Fakultní nemocnice Ostrava. Ta je pravidelným účastníkem projektu KOP již od roku 2006. 


1. 7. 2013 - Dnes zahajuje sběr dotazníků v projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Rehabilitační ústav Kladruby. Porvé tak proběhne sběr dotazníků během prazdninových měsíců. Na tomto malém metodickém testu se dohodl řešitel projektu  vedením ústavu.


30. 6. 2013 - Masarkův onkologický ústav v Brně je prvním letošním zdravotnickým zařízením, které splnilo podmínky certifikace SPOKOJENÝ PACIENTSouhrnná spokojenost pacientů se od posledního šetření zvýšila takřka o celý procentní bod a dosáhla hodnoty 88,2 %. Ústav potvrdil svou pozici v nejvyšší ratingové skupině "A+" a certifikát SPOKOJENÝ PACIENT získal ve všech třech hodnocených kategoriích.


20. 5. 2013 - U příležitosti Světového týdne respektu k porodu jsme pro všechny rodičky připravili ukázku dotazníku, který používáme v rámci projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI. Dotazník slouží k měření kvality poskytovaných služeb prostřednictvím spokojenosti rodiček. Spokojenost rodiček tvoří společně s hodnocením pěti konkrétních výkonů porodnice indikátory kvality, které ukazují, jak porodnice respektuje desatero přirozeného porodu v porodnici. Dotazník si můžete vyplnit zde.


31. 1. 2013 - Věnujte prosím pozornost aktualizovaným metodickým dokumentům projektu KOP pro rok 2013. Připravili jsme pro Vás některá zjednodušení a zpřesnění metodiky, která jste si vyžádali. Malé nemocnice, které využívají spojený lůžkový fond, si snáze poradí s hodnocením lékařů. Všichni, ale zejména psychiatrické léčebny, mohou  jednodušeji vykazovat útěky a předčasná ukončení léčby z disciplinárních důvodů a pořádek jsme udělali i ve vykazování překladů pacientů. Komentář ke změnám naleznete v metodických dokumentech ke stažení - lůžková péče, nebo zde.


15. 1. 2013 - Dnes byly na tiskové konferenci v Krajské nemocnici Liberec představeny výsledky nemocnice v projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ za loňský rok. Nemocnice ve svém celkově již pátém ročníku měření kvality poprvé prolomila hranici osmdesátiprocentní spokojenosti pacientů a získala rating kvality "A+". Na tiskové konferenci předal řešitel projektu zástupcům vedení nemocnice certifikát SPOKOJENÝ PACIENT. KN Liberec splnila metodická i výkonnostní kritéria certifikace SPOKOJENÝ PACIENT v kategorii lůžková zdravotnická zařízení.


19. 12. 2012 - Od nového roku startuje nový projekt v oblasti porodnictví. Jeho cílem je pomoci porodníkům přesvědčit budoucí maminky, že v porodnicích se dá rodit bezpečně a přitom příjemně. Projekt PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI  vznikl ve spolupráci s Prof. MUDr. Alešem Roztočilem, CSc., mistopředsedou Výboru pro zdravotnictví PS PČR a předsedou pracovní skupiny MZČR pro otázky porodnictví. K realizaci projektu spojili své síly přední český portál o mateřství a rodičovství Babyweb.cz a řešitel projektuKVALITA OČIMA PACIENTŮ

18. 12. 2012 - Dnes se uskustečnila tisková konference vedení Oblastní nemocnice Příbram, na které byly zveřejněny výsledky hodnocení kvality zdravotních služeb nemocnice, měřené prostřednictvím projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ. Nemocnice se do projektu zapojuje již o roku 2006. Nemocnice získala v letošním šetřenínejvyšší rating kvality "A+" a splnila metodická i výkonnostní kritéria pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT. Certifikát převzal od řešitele projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ náměstek pro léčebně preventivní péči MUDr. Petr Polouček.


21. 11 2012 - Otevřená data a otevřený přístup občanů k informacím o kvalitě služeb poskytovaných českým zdravotnictvím je základní ideou projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ. Proto jsme se dohodli na vzájemné spolupráci s projektem NášStát.cz, který spravuje Nadace Open Society Fund Praha. Podrobnější informace o tomto projektu naleznete zde.


19. 11. 2012 - Dnes MZČR oznámilo svým přímo řízeným organizacím změnu své politiky týjkající se měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů ve svých orgnizacíchMinisterstvo nebude zajišťovat sledování spokojenosti pacientů pro své přímo řízené organizace. I nadále však pokládá tato měření kvality za velmi důležitá jako jeden z tzv."měkkých indikátorů kvality zdravotní péče", a proto upozorňuje, že poskytovatelé musí sledovat spokojenost pacientů v souladu s paragr.47 odst.3 písm. b) zákona č. 372/2011  o zdravotních službách Sb. Ministerstvo ponechává zcela na rozhodnutí posytovatele zdravotních služeb, jakým způsobem a ve spolupráci s jakými externími subjekty si tuto službu zajistí.


1. 10. 2012 - Dnes byl zahájen sběr dotazníků v rámci projektu KOP 2012 v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví ČR (nemocnice, psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy). Všem zdravotnickým zařízením, která se do projektu zapojila, přejeme jen samé spokojené pacienty!


 27. 9. 2012 - U příležitosti slavnostního otevření očního oddělení v Nemocnici Znojmo, byl za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a starosty města Znojmo Ing. Vlastimila Gabrhela předán zástupcům nemocnice cetifikát SPOKOJENÝ PACIENT. Nemocnice Znojmo splnila metodické i výkonnostní standardy projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ.


31. 8. 2012 - Fakultní nemocnice Ostrava prošla úspěšně letošní první vlnou šetření KVALITA OČIMA PACIENTŮ v lůžkové části. Spokojenost pacientů na měřených odděleních zaznamenala ve srovnání 
s předchozím rokem další růst (cca o 1,5 p.b.).


28. 6. 2012 - Dnes byly na slavnostním shromáždění vedoucích pracovníků Ústřední vojenské nemocnice Prahav Kongresovém sále ÚVN předány certifikát o udělení akreditace SAK a certifikáty SPOKOJENÝ PACIENT. Certifikát SAK předal MUDr. David Marx, ředitel Spojené akreditační komise ČR. Cerifikáty SPOKOJENÝ PACIENT v kategorii LŮŽKOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ a v kategorii SESTRY LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍ předal RNDr. Tomáš Raiter, řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ.


16. 5. 2012 - Minsterstvo zdravotnictví vyhodnotilo nabídky podané v rámci veřejné zakázky "Zpracování metodiky a dotazníku pro sledování spokojenosti pacientů v přímo řízených organizacích MZČR - lůžková a ambulantní péče" a rozhodlo, že nejvýhodnější nabídku podal uchazeč: RNDr. Tomáš Raiter(řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ).


15. 5. 2012 Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že porada vedení schválila udělení osvědčení dle certifikace SPOKOJENÝ PACIENT za rok 2011 těmto zdravotnickým zařízením, která nespadají do přímé působnosti ministerstva: Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, Ústřední vojenská nemocnice Praha, Nemocnice Jablonec nad Nisou a Nemocnice Znojmo. BLAHOPŘEJEME PERSONÁLU, ALE HLAVNĚ PACIENTŮM TĚCHTO ZAŘÍZENÍ KE ŠŤASTNÉ VOLBĚ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ !!!


14. 5. 2012 – Dnes byla zveřejněna tisková zpráva s výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ za přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 2011. Tiskovou zprávu naleznete ZDE. Podrobné výsledky jsou k dispozici v sekci Hodnoceni nebo v sekci Odborník - Závěrečné zprávy ke stažení.


2. 4. 2012 – Konečnou verzi prováděcí vyhlášky o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče naleznete (Sbírka zákonů č. 102 / 2012)  ZDE.


1. 4. 2012 – Podporujeme vzdělávání ve zdravotnictví. Cesta k aktivním a spokojeným pacientům vede přes vzdělané zdravotníky. Partnerem portálu www.hodnoceni-nemocnic.cz se stala E-univerzita – vzdělávací instituce poskytující možnost prohloubení odborné kvalifikace nelékařským zdravotnickým pracovníkům distančním způsobem. Podrobnější informace o E-Univerzitě naleznete ZDE


5. 3. 2012 – Pracovní verzi prováděcí vyhlášky o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (k paragrafu 98 odst.7 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování) naleznete v sekci „odborník“. Upozorňujeme, že se jedná o návrh, který prochází připomínkovým řízením, takže pravděpodobně dozná změn. 


17. 2. 2012 – Čtyři nemocnice, které splnily podmínky certifikace SPOKOJENÝ PACIENT, požádaly ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. o udělení certifikátu. Jedná se o nemocnice, které nejsou přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví, ale v souladu s metodickým návodem mají možnost o udělení certifikátu požádat. Jedná se o tyto nemocnice: 1/ Ústřední vojenská nemocnice Praha, 2/ Nemocnice Jablonec nad Nisou, 3/ Masarykova městská nemocnice v Jilemnici a 4/ Nemocnice Znojmo


1. 2. 2012 – Dnes se uskutečnila tisková konference k výsledkům KOP za páteřní nemocnice Libereckého kraje. Nejlépe hodnocenou nemocnicí je Masarykova městská nemocnice v Jilemnici. Největšího zlepšení ve srovnání s předchozím šetření dosáhla Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Jilemnická nemocnice a Nemocnice Jablonec n.N. získaly rating A+. Závěrečnou zprávu naleznete v sekci Odborník - Závěrečné zprávy ke stažení. Tisková zpráva je k dispozici v sekci Media - Tiskové zprávy a další materiály.


24. 1. 2012 – Prvního února se uskuteční na Krajském úřadu Libereckého kraje tisková konference za účasti zástupců kraje i nemocnic k výsledkům projektu KOP v nemocnicích kraje.


4. 1. 2012 – Tým projektu KOP sděluje, že zpracování výsledků PŘO za rok 2011 je v plném proudu a výsledky budou k dispozici v obvyklém termínu na přelomu března a dubna.


4. 1. 2012 – Pozdě, ale přece: Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo výsledky hodnocení přímo řízených organizací (PŘO) za rok 2010.


22.12. 2011 – Tým projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ přeje všem pacientům a zdravotníkům hezké Vánoce a v roce 2012 vzájemnou spokojenost! Těšíme se na další spolupráci.


22. 12. 2011 – Výsledky nemocnic Libereckého kraje ukazují ve srovnání s předchozím šetřením na růst kvality zdravotních služeb. Tisková konference s podrobnými výsledky se uskuteční v lednu 2012.


21.12.2011 – Výsledky projektu KOP v Ústřední vojenské nemocnici potvrdili vysokou kvalitu poskytovaných zdravotních služeb. Nemocnice si udržela nejvyšší rating „A+“ (významně nadstandardní kvalita služeb) a obhájila certifikát SPOKOJENÝ PACIENT v kategoriích „LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ“ a „SESTRY“.


10. 12. 2011 – Tiskový odbor MZ sdělil, že výsledky hodnocení nemocnic z roku 2010 bude mít k dispozici až v roce 2012.


5. 12. 2011 – V dnešní příloze Zdravotnických novin (č. 49-50) a Infoservisu VZP vyšel obsáhlý článek o přínosech projektu KOP pro zvyšování aktivity pacientů a tím i efektivity celého zdravotnického systému „Aktivní pacient je pro zdravotnický systém výhodnější“ (str.6-7).
V téže příloze upozorňujeme na pěkný článek MUDr. Petry Jíchové z FN Plzeň o historii a efektech měření spokojenosti pacientů pro plzeňskou fakultní nemocnici.


26. 11. 2011 – Nemocnice Znojmo získala v projektu KOP rating A+. Výsledky šetření splňují metodická i výkonnostní certifikační kritéria pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT.


30. 10. 2011 – Seznam nemocnic, léčeben a ústavů zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví, které se dobrovolně zapojily do projektu měření kvality zdravotní péče prostřednictvím osobní zkušenosti pacientů:

Nemocnice: FN Plzeň, FN Ostrava, Nemocnice Na Homolce, FN u sv. Anny v Brně, FN Hradec Králové, Masarykův onkologický ústav, FN Olomouc, FN Královské Vinohrady, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou.

Psychiatrické léčebny: PL Bohnice, PL Bílá Voda, PL Červený Dvůr, PL Horní Beřkovice, PL Jihlava, PL Kroměříž, PL Šternberk.

Rehabilitační ústavy: RÚ Hrabyně, RÚ Kladruby


10. 11. 2011 – Podle průběžných výsledků se do letošního projektu KOP v přímo řízených organizacích MZ ČR zapojí cca 60 % všech nemocnic, psychiatrických léčeben a rehabilitačních ústavů. Vzhledem k tomu, že je letos poprvé jejich účast dobrovolná to považujeme za velmi dobrý výsledek. Vše nasvědčuje tomu, že více než polovina všech ústavů se projektu KOP neúčastní z povinnosti, ale protože má zájem zlepšovat své služby pacientům.


13. 10. 2011 – Podle tiskového odboru MZ ČR bude mít ministerstvo výsledky hodnocení nemocnic z roku 2010 zpracované a dá je k dispozici nejpozději v průběhu listopadu 2011.


10. 10. 2011 – Zahájen sběr dotazníků v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. ÚVN Praha s výsledky projektu pravidelně pracuje od roku 2005, kdy se stala vůbec první nemocnicí, která šetření KOP uskutečnila ve všech lůžkových odděleních. Nemocnice výsledky používá pro získání mezinárodní akreditace JCI a následných reakreditacích.


3. 10. 2011 – Dnes byl zahájen sběr dotazníků v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci dalšího ročníku projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ. Sběr se rozběhl ve fakultních nemocnicích, psychiatrických léčebnách a rehabilitačních ústavech.
V letošním roce je situace v přímo řízených organizacích ministerstva odlišná. Protože MZČR neuložilo sběr dat svým organizacím příkazem, jako v předchozích letech, nabídli jsme všem 30 organizacím dobrovolnou účast v projektu za stejných podmínek, jako v předchozích letech. Bude zajímavé sledovat, které organizace se do projektu zapojí i bez závazného pokynu ministerstva.


30. 9. 2011 – Výsledky šetření KOP v ambulancích Fakultní nemocnice Olomouc prokázaly vysokou kvalitu zdravotních služeb pro ambulantní pacienty. Vysoká návratnost (přes 50 %), která není u ambulantních pacientů tak obvyklá, svědčí o odpovědném přístupu k projektu ze strany personálu nemocnice.


19. 9. 2011 – V Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně se dnes rozběhl sběr dotazníků. Nemocnice má zájem zlepšovat kvalitu svých služeb pro občany a zapojila se do projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ.


19. 9. 2011 – Zahájen sběr dat v nemocnicích Libereckého kraje. Do projektu se zapojily čtyři páteřní nemocnice tohoto kraje: Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Nemocnice Jablonec nad Nisou a Masarykova městská nemocnice v Jilemnici. Kraj na projekt přispívá i nemocnicím, jejichž není zřizovatelem, protože zvyšování kvality zdravotní péče ve všech nemocnicích kraje chápe jako službu všem občanům Libereckého kraje.


12. 9. 2011 – Projekt KOP byl zahájen v Nemocnici Znojmo. Od dnešního dne probíhá sběr dotazníků na všech lůžkových odděleních nemocnice.


1. 6. 2011 – Sběr dotazníků projektu KOP byl zahájen na všech ambulantních pracovištích Fakultní nemocnice Olomouc. Sběr probíhá v souladu s metodikou vydanou MZČR v letošním lednovém Věstníku.


20. 4. 2011 – MZ ČR teprve dnes zveřejnilo výzvu k podávání nabídek na zpracování dotazníků sebraných v rámci projektu KOP na podzim loňského roku. V předchozích letech již touto dobou byly zpracovány výsledky projektu.
 

Certifikát SPOKOJENÝ PACIENT pro ÚVN

ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice získala certifikát SPOKOJENÝ PACIENT v kategoriích "Lůžkové zdravotnické zařízení" a "Sestry lůžkových zařízení". Náměstkyně ředitele paní Mgr. Lenka Gutová přebírá certifikát z rukou řešitele projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Tomáše Raitera.

KVALITA PRACOVNÍHO ŹIVOTA - šetření spokojenosti zaměstnanců

Ve spolupráci se společností PROTEQ, která se zaměřuje na výzkumy v oblasti spokojenosti pracovníků ve zdravotnictví, nabízíme zdravotnickým zařízením také měření KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA. 

V posledních dvou letech (2015-16) byly svými zaměstnanci velmi dobře hodnocena tato zdravotická zařízení:  Fakultní nemocnice Plzeň, Masarykův onkologický ústav, Psychiatrická nemocnice Jihlava, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Rehabilitační ústav Kladruby, Psychiatrická léčebna Petrohrad... Právě připravujeme šetření KVALITY PRACOVNÍHO ŽIVOTA v Oblastní nemocnici Příbram a v Psychiatrické nemocnici Jihlava.  

Historicky nejvyšší hodnocení kvality pracovního života dosáhl v roce 2016 Rehabilitační ústav Kladruby. Hodnota spokojenosti jeho zaměstnanců činila 74,8 %. 

Sledování a vyhodnocování spokojenosti zaměstnanců s pracovními podmínkami se stalo součástí prováděcí vyhlášky č. 102 k Zákonu 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Hlavní indikátory kvality v oblasti spokojenosti zaměstnanců jsou: 


KVALITA OČIMA PACIENTŮ ambulantní péče

Dalším projektem, který využívá zkušeností pacientů při hodnocení kvality zdravotní péče, je projekt Kvalita očima pacientů v ambulantní péči. Filozofie šetření je velmi podobná, jen je design šetření a hodnocení přizpůsoben odlišnému charakteru ambulantní péče.

Fakultní nemocnice Ostrava prošla měřením spokojenosti ambulantních pacientů v roce 2015 již poosmé. V roce 2016 došlo ve FN Ostrava k některým metodickým změnám a zjednodušení.

Projekt prošel v roce 2010 oponentním řízením na MZ ČR vyšel ve Věstníku MZ jako doporučený standard. Hlavní indikátroy (dimenze) kvality jsou následující:
 

  

Graf měsíce

Dynamika souhrnné spokojenosti ve Fakultní nemocnici Plzeň.  Graf ukazuje výsledky více než desetileté systematické práce s projektem KVALITA OČIMA PACIENTŮ za období 2006 až 2016.

Podmínky certifikace SPOKOJENÝ PACIENT splnila v roce 2016 tato zařízení

  V kategorii lůžková zdravotnická zařízení: 

Nemocnice:

Fakultní nemocnice Plzeň
Masarykův onkologický ústav
Nemocnice Na Pleši
Nemocnice Znojmo
Oblastní nemocnice Příbram

Psychiatrické léčebny:

Psychiatrická nemocnice Jihlava
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Rehabilitační ústavy:

Rehabilitační ústav Kladruby

 

V kategorii lékaři: 

Fakultní nemocnice Plzeň
Masarykův onkologický ústav
Nemocnice Znojmo

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Rehabilitační ústav Kladruby

V kategorii sestry:


Fakultní nemocnice Plzeň 
Masarykův onkologický ústav

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Rehabilitační ústav Kladruby

 

V kategorii rehabilitační pracovníci: 

Nemocnice Na Pleši
Rehabilitační ústav Kladruby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garant projektu: RNDr. Tomaš Raiter
Partner projektu:
Copyright © 2010 Tomáš Raiter