Nápověda
Jak používat portál KOP?

Chcete získat certifikát ministra zdravotnictví „SPOKOJENÝ PACIENT“?

Chcete porovnat kvalitu péče na jednotlivých odděleních vaší nemocnice?
Chcete se dozvědět, co vám pomůže získat více spokojených pacientů?

Chystáte se do nemocnice nebo léčebny? Čeká vás vyšetření nebo chirurgický zákrok?

Dostali jste dotazník „Kvalita Očima Pacientů“?

Základní myšlenkou tohoto projektu je poznatek, že o kvalitě služby v konečném důsledku vždy rozhoduje její uživatel. Tlak uživatele je ten nejefektivnější nástroj zvyšování kvality. To platí v jakémkoli oboru a zdravotnictví není výjimkou. Nesebevědomí, nepoučení a nenároční pacienti budou jen stěží motivovat zdravotníky k lepším výkonům a tlačit zdravotnictví k vyšší kvalitě. Chceme-li tedy mít kvalitní zdravotnictví, musíme vzdělávat pacienty, zvyšovat jejich sebevědomí a dát jim do rukou nástroje pro uplatnění svobodné volby. O vše ostatní už se pak postarají sami tím, že nekvalitní služby přestanou využívat.

A přesně o to v projektu Kvalita Očima Pacientů jde. Náš právní řád nám sice poskytuje právo svobodné volby lékaře a zdravotnického zařízení, ale už neříká, na základě čeho máme tuto volbu uskutečnit. Bez dostupných informací o kvalitě je svobodná volba jen prázdným pojmem. Podobné výzkumy v zahraničí nabízejí pacientům objektivní a veřejně dostupné informace o kvalitě jednotlivých nemocnic a jejich jednotlivých odborných oddělení, abychom se mohli poučeně rozhodnout, kde se chceme léčit a kde ne.

Tento výzkum byl v letech 2008 - 2012 povinným standardem v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví ČR a podporuje jej také Všeobecná zdravotní pojišťovna, která výzkum respektuje jako jediný tohoto druhu u nás, který splňuje přísná mezinárodní kritéria.

Výzkum Kvalita Očima Pacientů se u nás rozvíjí od roku 2001. Od roku 2006 se používá k měření kvality zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních různých zřizovatelů od fakultních nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR až po malé městské nemocnice. Základní metodika pro lůžkovou péči se používá v nezměněné podobě od roku 2008, kdy její podrobný popis vyšel ve Věstníku MZČR (č.3/2008). Podobně i metodika pro měření kvality prostřednictvím spokojenosti pacientů v ambulantní péči, která vyšla ve Věstníku MZČR č. 1/2011.

Závěrečné zprávy ke stažení
Jak projekt měří kvalitu zdravotních služeb?
Rádce pacienta - Příručka ke zlepšení bezpečí pacienta

Garant projektu: RNDr. Tomaš Raiter
Partner projektu:
Copyright © 2010 Tomáš Raiter