Nápověda
Jak používat portál KOP?

Chcete získat certifikát ministra zdravotnictví „SPOKOJENÝ PACIENT“?

Chcete porovnat kvalitu péče na jednotlivých odděleních vaší nemocnice?
Chcete se dozvědět, co vám pomůže získat více spokojených pacientů?

FAQ

Proč mám dotazník vyplnit a odevzdat?
Pokud jste dostali (nebo v budoucnu dostanete) ve zdravotnickém zařízení dotazník ‘Kvalita Očima Pacientů’, tak vám doporučujeme jej vyplnit, vložit do obálky, kterou jste dostali spolu s dotazníkem, a vhodit do sběrného boxu ve zdravotnickém oddělení. Vyplněním dotazníku pomůžete zdravotnickému zařízení zjistit, s čím jste byl během návštěvy zdravotnického zařízení spokojen a co by se mělo ještě zlepšit. Pomáháte tím sobě a ostatním pacientům. Bez těchto informací se bude kvalita zdravotních služeb zlepšovat jen stěží.

Jak poznám, že se jedná o dotazník projektu „Kvalita Očima Pacientů“.
Je pravda, že ne všechny výzkumy, se kterými se můžete setkat, jsou kvalitní, anonymní a přispívají ke zlepšování kvality zdravotní péče. Dotazník projektu „Kvalita Očima Pacientů“ poznáte podle toho, že má v záhlaví na titulní straně výrazný nápis KVALITA OČIMA PACIENTŮ a celá úvodní strana je věnována informacím pro pacienty.

Jak je zaručena anonymita dotazování?
Anonymita je zaručena několika prvky. Především dotazník neobsahuje žádné otázky na vaše jméno, rodné číslo, poštovní adresu, e-mailovou adresu ani jinou osobní identifikaci. Otazník obsahuje pouze socio-demografické identifikace jako je věk nebo rok narození, pohlaví, vzdělání apod. Ty jsou nezbytné pro statistické zpracování. Pokud dostanete dotazník, ve kterém bude požadavek na uvedení jména nebo adresy (byť dobrovolné), buďte obezřetní a dobře si rozmyslete, zda se jedná o opravdu o sociologický výzkum. (Výzkumníci někdy adresy respondentů sbírají pro kontrolní účely, ale nikdy nesmí být tyto údaje přímo na dotazníku, ale vždy na oddělené kartě.) V případě pochybností nás kontaktujte prostřednictvím těchto stránek.

Personál zdravotnického zařízení je instruován, že nesmí pacientům asistovat při vyplňování dotazníků. Je to pochopitelné, protože se některé otázky ptají na to, jak byli pacienti spokojeni s personálem zařízení, asi by se pacienti necítili svobodně, kdyby byl vyplňování personál přítomen.

Anonymita je dále zajištěna tím, že spolu s dotazníkem dostanete prázdnou obálku, do které dotazník po vyplnění vložíte a zalepíte. Pokud obálku nedostanete, trvejte na jejím dodání. Bez obálky dotazník nevyplňujte.

Dalším prvkem ochrany je sběrná schránka, do které byste měli obálku osobně vhodit a která by měla být zajištěna proti manipulaci s vloženými obálkami. Pokud nemůžete z nějakého důvodu obálku sami vhodit do sběrné schránky, požádejte někoho, komu důvěřujete, aby obálku vhodil do schránky za vás.

Zdravotnický personál oddělení, na kterém je schránka umístěna nemá k obálkám s dotazníky přístup. Výběrem schránek je obvykle pověřen jeden pracovník z oddělení pro kvalitu.

Uvidí můj ošetřující lékař nebo někdo jiný ze zdravotníků moje odpovědi v dotazníku?
V žádném případě nemá nikdo přístup k individuálním odpovědím. Anonymita dotazování a pouze souhrnné statistické zpracování neumožňují nikomu nahlížet do individuálních odpovědí.

Musím dotazník vyplnit?
Nemusíte, pokud nechcete. Účast ve výzkumu je dobrovolná. Čím více odpovědí však získáme, tím přesněji můžeme zjistit, co je potřeba ve zdravotnickém zařízení zlepšovat. Cílem výzkumu je zlepšování kvality zdravotních služeb a proto je vyplnění dotazníku v zájmu každého pacienta.

Kolik dotazníků se sbírá v každém zařízení?
To záleží na velikosti zdravotnického zařízení, ale obvykle se jedná o stovky nebo několik tisíc dotazníků v každém zdravotnickém zařízení. Na každém oddělení je to obvykle několik desítek dotazníků. Pokud počet dotazníků vybraných na jednom oddělení klesne pod 20, obvykle se již toto oddělení samostatně nevyhodnocuje a spojí se s jiným oddělením nebo se dotazníky zařadí do kategorie „ostatní oddělení“.

Kde se mohu seznámit s výsledky výzkumu?
Pokud byly zadavatelem výzkumu Ministerstvo zdravotnictví ČR nebo příslušný kraj, výsledky jsou vždy veřejně přístupné. Naleznete je buď na stránkách projektu http://www.hodnoceni-nemocnic.cz nebo na portálu kvality http://portalkvality.mzcr.cz. Výsledky také často zveřejňují na svých stránkách jednotlivá zdravotnická zařízení.

Musím odpovědět na všechny otázky dotazníku?
Snažte se odpovědět na co nejvíce otázek. Pokud nebudete vědět, jak na některou otázku odpovědět, uveďte odpověď nevím nebo napište nevím vedle otázky. Rozhodně se tím netrapte, váš dotazník bude pro nás užitečný i v případě, že nějakou otázku nezodpovíte. U některých otázek, které se vás netýkají, najdete v dotazníku pokyn, abyste ji přeskočili a pokračovali odpovědí na některou z následujících otázek.

Co mám dělat, když udělám při vyplňování dotazníku chybu?
Nic se neděje. Jednoduše chybnou odpověď přeškrtněte a zatrhněte správnou odpověď.

Může mi s vyplňováním dotazníku pomoci sestra, lékař nebo někdo jiný z personálu nemocnice?
Personál nesmí asistovat pacientům při vyplňování dotazníku vzhledem k tomu, že otázky se jich týkají a pacient by v jejich přítomnosti nemusel odpovídat zcela svobodně.

Může mi s vyplňováním dotazníku pomoci někdo jiný?
Ano, kdokoli jiný komu důvěřujete kromě personálu nemocnice vám může pomoci (někdo z rodiny, jiný pacient), ale odpovědi musí vyjadřovat pouze vaše názory, nikoliv názory pomáhající osoby.

Kdy dotazník dostanu a kdy ho mám vhodit do schránky?
V případě lůžkové péče byste měl dotazník dostat těsně před vaším propuštěním ze zdravotnického zařízení, obvykle jeden den před propuštěním, nebo jakmile bude o vašem propuštění rozhodnuto. Dotazník byste měl vyplnit a osobně vhodit do sběrné schránky těsně před odchodem ze zdravotnického zařízení.

Co mám dělat pokud dotazník ztratím?
Požádejte personál oddělení o jiný.

Co mám dělat, pokud dotazník před odchodem ze zdravotnického zařízení nedostanu?
Dotazníky se rozdávají jen v určitých poměrně krátkých obdobích v roce. O tom, že výzkum probíhá se dozvíte z informací na přístupných místech oddělení nemocnice. Pokud máte dojem, že výzkum právě probíhá a nedostal jste dotazník, obraťte se na personál oddělení, případně nás kontaktujte prostřednictvím těchto stránek.

Garant projektu: RNDr. Tomaš Raiter
Partner projektu:
Copyright © 2010 Tomáš Raiter