Nápověda
Jak používat portál KOP?

Chystáte se do nemocnice?
Čeká vás vyšetření nebo zdravotní zákrok?

Podívejte se, kde byli pacienti před vámi spokojeni a kde ne. Porovnejte si kvalitu zdravotních služeb v jednotlivých nemocnicích a jejich specializovaných oborech. Nechoďte do nemocnice jen proto, že ji máte nejblíže. Vyberte si nemocnici a oddělení, na kterém byli pacienti spokojeni. Za své zdraví si odpovídáme sami! V sekci Hodnocení můžete srovnávat klíčové indikátory kvality v různých nemocnicích a jejich klinikách a odděleních, které hodnotily tisíce pacientů před vámi. Více

Tiskové zprávy a další materiály

TISKOVÁ KONFERENCE Krajské nemocnice Liberec 15. 1. 2013
Výsledky KOP 2012

TISKOVÁ KONFERENCE Oblastní nemocnice Příbram 18. 12. 2012
Prezentace výsledků

TISKOVÁ ZPRÁVA 14. 5. 2012
Výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ v přímo řízených organizacích MZ ČR za rok 2011 

Konference Strategie Ústřední vojenské nemocnice 2. 2. 2012
Prezentace výsledků

TISKOVÁ ZPRÁVA 1. 2. 2012
Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu "KVALITA OČIMA PACIENTŮ - 2011" 
Přílohy: Prezentace

TISKOVÁ ZPRÁVA 16. 6. 2010
Ústřední vojenská nemocnice v Praze je ze všeobecných nemocnic pacienty hodnocena nejlépe

TISKOVÁ ZPRÁVA 20. 4. 2010
Ministerstvo zdravotnictví certifikovalo zdravotnická zařízení s nejlepší péčí o pacienty

TISKOVÁ ZPRÁVA 26. 2. 2010
Zdravotnická zařízení přímo řízená ministerstvem zdravotnictví budou
certifikována v oblasti kvality péče o pacienty

Přílohy: Prezentace

Garant projektu: RNDr. Tomaš Raiter
Partner projektu:
Copyright © 2010 Tomáš Raiter