Nápověda
Jak používat portál KOP?

Projekt Kvalita Očima Pacientů vznikl jako reakce na projekt WHO „Zdraví 21“, který je určen evropskému regionu, a zájmy ČR související se začleňováním do Evropské unie.

V souladu s tímto programem a požadavkem EU zavádět systém kontinuálního rozvoje kvality se program kvality ve zdravotnictví stal součástí Národní politiky podpory jakosti (usnesení vlády ČR 458/2000, 10. květen 2000), Střednědobé koncepce resortní politiky MZ ČR v letech 2000–2003 a Národního programu přípravy ČR na členství v EU.

Pro odborníky

Podívejte se, jak jsou na tom v jiných nemocnicích. Porovnejte si kvalitu zdravotních služeb v jednotlivých specializovaných oborech vašeho zdravotnického zařízení s jinými.
O vaší budoucnosti rozhodnou pacienti. Zapojte se do projektu, který vznikl ve spolupráci se Sdružením fakultních nemocnic, rozvíjel se s podporou Ministerstva zdravotnictví a má podporu největší zdravotní pojišťovny VZP ČR.

V sekci Výsledky můžete prostřednictvím on-line aplikace srovnávat klíčové indikátory kvality v různých nemocnicích a jejich klinikách a odděleních, které hodnotili tisíce pacientů. Např.: respekt, ohled a úcta k pacientovi, zachovávání soukromí, zapojení pacienta do procesu léčby, srozumitelnost odpovědí personálu, hodnocení lékařů a sester, pohodlí pacienta, vysvětlení vedlejších účinků léků…

Závěrečné zprávy ke stažení
Informace o projektu
Metodické dokumenty ke stažení
Právní dokumenty 
Jak projekt měří kvalitu zdravotních služeb?

KONFERENCE KOP 2010
Seminář AKTIVNÍ PACIENT = EFEKTIVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ v Parlamentu ČR 2011

Garant projektu: RNDr. Tomaš Raiter
Partner projektu:
Copyright © 2010 Tomáš Raiter