Nápověda
Jak používat portál KOP?

Projekt Kvalita Očima Pacientů vznikl jako reakce na projekt WHO „Zdraví 21“, který je určen evropskému regionu, a zájmy ČR související se začleňováním do Evropské unie.

V souladu s tímto programem a požadavkem EU zavádět systém kontinuálního rozvoje kvality se program kvality ve zdravotnictví stal součástí Národní politiky podpory jakosti (usnesení vlády ČR 458/2000, 10. květen 2000), Střednědobé koncepce resortní politiky MZ ČR v letech 2000–2003 a Národního programu přípravy ČR na členství v EU.

KONFERENCE KOP 2010

Přednášky

Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ČR
SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb

MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví ČR
Historie a budoucnost měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

MUDr. Pavel Vepřek, vedoucí Programu kvality péče AKORD,
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Kvalita a zapojení pacientů

RNDr. Tomáš Raiter, garant konference a řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů
Benefity a úskalí měření spokojenosti pacientů

Ing. Jaroslava Kunová, předsedkyně Asociace nemocnic ČR,
ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň
Sledování spokojenosti pacientů ve Fakultní nemocnici Plzeň

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
Spokojenost pacientů ve Fakultní nemocnici Ostrava

MUDr. Radomír Maráček, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
Zkušenosti s výzkumy zaměřené na kvalitu vnímanou klientem zdravotního zařízení

Mgr. Lenka Gutová, MBA, hlavní sestra Ústřední vojenské nemocnice v Praze,
auditor Spojené akreditační komise
Kvalita Očima Pacientů? Ano, ale…

MUDr. Petr Tilšer, náměstek ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové
Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky

MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice
Role managementu v přeměně dat na informace

MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy odborné léčebny Luže-Košumberk
Kvalita Očima Pacientů v Hamzově odborné léčebně

Bc. Martin Šamaj, manažer nelékařských oborů Fakultní nemocnice Olomouc
Zkušenosti Fakultní nemocnice Olomouc z procesu přípravy a vlastní akreditace SAK

PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví – zdravotní rada Libereckého kraje
Kvalita Očima Pacientů v Libereckém kraji

 

Sborník z konference

Sborník z konference

 

Fotogalerie

Oficiální část

Předávání certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT

Diskuse a zákulisí

Garant projektu: RNDr. Tomaš Raiter
Partner projektu:
Copyright © 2010 Tomáš Raiter