Nápověda
Jak používat portál KOP?

Projekt Kvalita Očima Pacientů vznikl jako reakce na projekt WHO „Zdraví 21“, který je určen evropskému regionu, a zájmy ČR související se začleňováním do Evropské unie.

V souladu s tímto programem a požadavkem EU zavádět systém kontinuálního rozvoje kvality se program kvality ve zdravotnictví stal součástí Národní politiky podpory jakosti (usnesení vlády ČR 458/2000, 10. květen 2000), Střednědobé koncepce resortní politiky MZ ČR v letech 2000–2003 a Národního programu přípravy ČR na členství v EU.

Seminář „AKTIVNÍ PACIENT = EFEKTIVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ“
22. 2. 2011, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Seminář moderoval Jan Kulhavý, šéfredaktor Zdravotnických novin
zvukový záznam

 

Přednášky

MUDr. Boris Šťastný
předseda Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE
zvukový záznam

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
ministr zdravotnictví ČR

„Kvalita péče – jednotně v celé ČR“
zvukový záznam + zvukový záznam diskuse

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina,
předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví


„Kvalitní komunikace – spokojenější pacient“
zvukový záznam + zvukový záznam diskuse

MUDr. Alena ŠTEFLOVÁ, Ph.D.
zástupkyně ČR při WHO

„Kvalita péče a bezpečí pacientů v agendě WHO.“
zvukový záznam + zvukový záznam diskuse

MUDr. David MARX, Ph.D.
ředitel Spojené akreditační komise

„Aktivní pacient jako základní činitel zvyšování kvality a bezpečnosti zdravotní péče.“
zvukový záznam + zvukový záznam diskuse

MUDr. Pavel VEPŘEK
Všeobecná zdravotní pojišťovna

„Pacient – proměna prosebníka v zákazníka.“
zvukový záznam + zvukový záznam diskuse

RNDr. Tomáš RAITER
řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ

„Jednotné a srozumitelné indikátory kvality jsou předpokladem aktivního přistupu pacientů.“
zvukový záznam + zvukový záznam diskuse

 

Fotoreportáž ze semináře

Oficiální část:

Diskuse a kuloáry:

Garant projektu: RNDr. Tomaš Raiter
Partner projektu:
Copyright © 2010 Tomáš Raiter