Nápověda
Jak používat portál KOP?

Projekt Kvalita Očima Pacientů vznikl jako reakce na projekt WHO „Zdraví 21“, který je určen evropskému regionu, a zájmy ČR související se začleňováním do Evropské unie.

V souladu s tímto programem a požadavkem EU zavádět systém kontinuálního rozvoje kvality se program kvality ve zdravotnictví stal součástí Národní politiky podpory jakosti (usnesení vlády ČR 458/2000, 10. květen 2000), Střednědobé koncepce resortní politiky MZ ČR v letech 2000–2003 a Národního programu přípravy ČR na členství v EU.

Měření kvality lůžkové péče

Zde naleznete všechny podstatné informace a metodické formuláře pro sběr dotazníků podle metodiky projektu Kvalita Očima Pacientů v lůžkové péči. Dotazník si vyberte podle typu vašeho zdravotnického zařízení. Metodický návod a metodické formuláře jsou pro všechny typy zdravotnických zařízení stejné:

Pro všechny typy zařízení je shodný Metodický návod – lůžková péče.

Přílohy metodického návodu aktualizované pro rok 2022:

Upřesnění metodických dokumentů platných od  roku 2013 zde.

COVID 19: Věnujte prosím pozornost úpravě metodických kritérií sběru dat pro vyhodnocení 
                   certifikace SPOKOJENÝ PACIENT v době pandemie :
zde

Dotazník KVALITA OČIMA PACIENTŮ:

Příloha 1a Nemocnice a ústavy nemocničního typu
Příloha 1b Psychiatrické léčebny
Příloha 1c Rehabilitační ústavy

Metodické formuláře

Příloha 2 Hlášení o nezařazených pacientech (vzor - PDF)
Příloha 3 Souhrnné hlášení o nezařazených pacientech (vzor - PDF)
Příloha 4 Evidence propuštěných pacientů (vzor - PDF)
Příloha 5 Rekapitulace pokynů pro distribuci dotazníků na stanicích (vzor - PDF)
Příloha 6 Veřejné informace (vzor - PDF)

 

Měření kvality ambulantní péče

Garant projektu: RNDr. Tomaš Raiter
Partner projektu:
Copyright © 2010 Tomáš Raiter